Antroji Lietuvos sovietizacija partizanų pasipriešinimas 1944 45-1953m

Istorijos testai
Testas
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

Testas apie partizanus. Testas apie partizanus. Lietuviu pasipriešinimas testai. 1945 - 1953 lietuvai būdinga sovietizacija. Pasakojimai apie lietuvos sovietizaciją. Testai apie partizanus. Lietuva 1953m.. Pasipriešinimo istorija.testas.

Testas

1.Kuriais metais vyko mūšiai dėl Lietuvos?
a.) 1944 liepa-1945 sausis
b.) 1945 rugpjūtis -1953 spalis
c.) 1949rugsėjis- 1950 vasaris

2.Koks lietuvių požiūris buvo į SSRS ir komunizmą?
a.) palaikė jų idėjas
b.) buvo priešiškai nusistatę
c.) komunistai lietuviams netrukdė

3.* Apibraukite teisingus atsakymus kas įvyko sovietinant Lietuvos kraštą iki 1948m.
a.)nacionalizuotos privačios įmonės
b.)prieš kunigus griebtasi teroro
c.)mokymo įstaigos griežtai kontroliuotos

4.Kuriais metais komunistai ėmėsi kurti kolūkius?
a.) 1947
b.) 1919
c.) 1974

5.Kuriais metais Lietuva buvo galutinai kolektyvizuota?
a.) 1969
b.) 1918
d.) 1950

6.Kokia buvo svarbiausia sovietų valdžios politikos įgyvendinimo priemonė?
a.) bado streikas
b.) teroras
c.) nebuvo jokių priemonių, nes lietuviai sovietų valdžiai nesipriešino

7.Kaip vadinosi sovietų sąjungos vidaus reikalų komitetas?
a.) NKVD
b.) NKGB
c.) GULAG

8.Sovietų valdžios Lietuvoje sutelkti ginkluoti būriai kovoti su pasipriešinusiais prieš komunizmą.
a.)partizanai
b.)artizanai b.) c.)stribai
9.Kaip vadinosi priverstinio darbo stovyklų sovietų sąjungos valdyba?
a.)VLIK
b.)GULAG
c.)LLKS

10.Kuriais metais tęsėsi masiniai trėmimai?
a.)1948-1951
b.)1939-1963
c.)1945-1953

11.Per kurį trėmimą...