Antrasis pasaulinis karas4

Istorijos testai
Testas
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

Antrojo pasaulinio karo išvakarės

TESTAS

1. Kuriose valstybėse iki 1938m. išliko demokratinės santvarkos ? (***)
a) Lietuvoje
b) Prancūzijoje
c) Danijoje
d) Bulgarijoje
e) Olandijoje
f) Rumunijoje

2. Kurioje eilutėje surašyti reiškiniai būdingi ir nacistinei Vokietijai ir komunistinei SSRS ?
a) žemės ūkio kolektyvizavimas ir vado kultas
b) pramonės suvalstybinimas ir agresyvi užsienio politika
c) religijos persekiojimas, niekinimas ir pramonės nacionalizavimas
d) jaunimo ideologizavimas ir koncentracijos stovyklų steigimas
e) žemės ūkio kolektyvizavimas ir religijos persekiojimas, niekinimas
f) pramonės suvalstybinimas ir žemės ūkio kolektyvizavimas

3. Prievartinis Austrijos prijungimas prie Vokietijos vadinamas:
a) anšliusu
b) anšlagu
c) anatensija
d) anatema
e) aneksija
f) gulagu

4. Didžioji ekonominė krizė truko:
a) 1919-1925m.
b) 1925-1929m.
c) 1927-1933m.
d) 1929-1939m.
e) 1925-1932m.
f) teisingo atsakymo nėra

5. Molotovo-Ribentropo pakto padariniais yra laikoma:
a) Didžioji ekonominė krizė ir Ispanijos pilietinis karas
b) Lietuvos, Latvijos, Estijos okupacija ir Austrijos prijungimas prie Vokietijos
c) Antrojo fronto atidarymas ir JAV intervencija į Vietnamą
d) Antrasis pasaulinis karas ir Žiemos karas
e) Italijos įvykdytas Albanijos užgrobimas ir Lenkijos pasidalijimas
f)...