Antrasis pasaulinis karas3

Istorijos testai
Testas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Ka istorijoje vadiname keistuoju karu. Antrasis pasaulinis testas. Ka istorijoje vadiname keistuoju karu. Antrasis pasaulinis testas.

Pirmasis Antrojo pasaulinio karo etapas

TESTAS

1. Antrojo pasaulinio karo pirmasis etapas truko:
a) 1935-1937m.
b) 1937-1939m.
c) 1939-1941m.
d) 1941-1943m.
e) 1943-1945m.
f) 1945-1947m.

2. Tik vienoje eilutėje įvykiai išdėstyti chronologine tvarka. Kurioje ?
a) 1; 2; 3; 4; 5; 6.
b) 6; 5; 4; 3; 2; 1.
c) 2; 3; 6; 5; 1; 4.
d) 3; 1; 5; 2; 6; 4.
e) 4; 3; 2; 5; 1; 6.
f) 6; 1; 5; 2; 3; 4.

Įvykiai: 1.Vokiečiai pradėjo oro atakas prieš Angliją
2.Vokiečiai įžengė į Paryžių
3.SSRS-Vokietijos sienų ir draugystės sutartis
4.Vokietija užpuolė Lenkiją
5.Prancūzijos kapituliacija
6.SSRS-Japonijos neutraliteto sutartis

3. Žiemos karas Suomijoje vyko:
a) 1938-1939m.
b) 1940-1941m.
c) 1939-1941m.
d) 1938-1940m.
e) 1938-1941m.
f) 1939-1940m.

4. 1939-1940m. Vokietija okupavo: (****)
a) Prancūziją
b) Čekoslovakiją
c) Daniją
d) Belgiją
e) Šveicariją
f) Švediją

5. Kas vadinama Keistuoju karu ?
a) Rusijos ir Vokietijos pasirašyta nepuolimo sutartis
b) teismo procesas, kurio metu buvo teisiami buvę fašistinės Vokietijos vadovai
c) teorija, numatanti karo reikalams pajungti visas materialinio ir dvasinio gyvenimo sritis
d) Anglijos ir Prancūzijos paskelbtas karas Vokietijai
e) SSRS karas su Suomija
f) valstybės ir jos piliečių savos teritorijos ir laisvės gynimas nuo agresorių...