Antrasis pasaulinis karas2

Istorijos testai
Testas
 5
Microsoft Word 30 KB
1 puslapis

Holokaustas testas. Testas holokaustas. Antrasis pasaulinis testas. Holokaustas testas. Testas holokaustas. Antrasis pasaulinis testas.

Antrasis Antrojo pasaulinio karo etapas

TESTAS

1. Antrojo pasaulinio karo antrasis etapas truko:
a) 1935-1937m.
b) 1937-1939m.
c) 1939-1941m.
d) 1941-1943m.
e) 1943-1945m.
f) 1945-1947m.

2. Tik vienoje eilutėje įvykiai išdėstyti chronologine tvarka. Kurioje ?
a) 4; 1; 2; 3; 6; 5.
b) 1; 2; 3; 4; 5; 6.
c) 6; 5; 4; 3; 2; 1.
d) 2; 6; 4; 3; 5; 1.
e) 5; 3; 1; 6; 2; 4.
f) 3; 2; 1; 4; 6; 5.

Įvykiai: 1.Vokiečiai pradėjo Maskvos puolimą
2.Japonija užpuolė JAV karinę bazę Perl Harborą
3.Hitleris paskelbė “totalinę mobilizaciją”
4.Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą
5.Paskelbta Talijos kapituliacija
6.Prasidėjo Kursko mūšis

3. Pagal kokį planą Vokietija ruošėsi pulti SSRS ?
a) Maršalo
b) Trumeno
c) Krištolinės nakties
d) Barbarosos
e) “šokinėjimo per salas”
f) Molotovo-Ribentropo

4. 1943 metais:
a) pasibaigė kautynės dėl Maskvos
b) įvyko Kursko mūšis
c) Normandijoje atidarytas antrasis frontas
d) Japonija paskelbė karą Sovietų Sąjungai
e) įvyko Midvėjaus mūšis
f) buvo pasirašytos paliaubos, reiškiančios Prancūzijos kapituliaciją

5. Kaip vadinamas masinis žydų naikinimas ?
a) Barbarosas
b) Anšliusas
c) Denacifikacija
d) Humanizmas
e) Holokaustas
f) Aneksija

6. 1942m. liepos 14d. – 1943m. vasario 2d. įvyko:
a) Maskvos konferencija
b)...