Antrasis pasaulinis karas1

Konspektas
 5
Microsoft Word 40 KB
2 puslapiai

ANTRASIS PASAULINIS KARAS

1. Laikas 1939 m. rugsėjo 1 d. – 1945 m. rugsėjo 2 d.
2. Karo priežastys 1. Versalio sistemos netobulumas
2. Vokietijos siekimas sugriauti šią sistemą ir jos agresyvūs veiksmai
3. Agresyvaus bloko Vokietija – Italija – Japonija susidarymas
4. Anglijos ir Prancūzijos nuolaidžiavimas Vokietijai
5. Nesėkmingos SSRS ir Vakarų šalių derybos
6. Hitlerio įsitikinimas, kad karas nevyks dviem frontais
3. Sąjungininkai ir priešai Sąjungininkai: Vokietija, Japonija, Italija, Rumunija, Vengrija, Bulgarija, Suomija
Antihitlerinė koalicija: Didžioji Britanija, SSRS, JAV, Prancūzija
4. Karo pradžia 1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietija įsiveržia į Lenkiją
5. Karo pabaiga 1945 m. rugsėjo 2 d. Japonijos kapituliacija
6. Žymiausieji mūšiai, sąvokos Keistasis karas – Anglijos ir Prancūzijos 1939m. paskelbtas karas Vokietijai, bet karo veiksmai nepradėti. A. Hitleris, užgrobęs Lenkiją, siūlė Prancūzijai ir Anglijai sudaryti taikos sutartį, tačiau Vakarų valstybės pasiūlymo nepriėmė. Armijos stovėjo viena prieš kitą ir laukė.
Mūšis dėl Britanijos - Po to, kai prancūzai 1940 m. birželį išstojo iš karo, britai kartu su visa savo imperija liko vieni kariauti prieš nacius. Ši kebli padėtis tęsėsi lygiai vienerius metus, ir tuo laikotarpiu karo veiksmų baigtis bei viso pasaulio ateitis bet kuriuo atveju priklausė nuo Britanijos sugebėjimo atsispirti nacistams. Virš Britanijos užvirė įnirtingiausios iki tol matytos oro kautynės. Vokiečiai siekė nugalėti Karališkąjį oro laivyną. Tuomet, įsiviešpatavę ore, ketino neutralizuoti britų laivyną, o tada jau įvykdyti operaciją kodiniu pavadinimu "Jūrų liūtas" - įsiveržti į Britanijos salyną. Britų pilotai nepasidavė ir desperatiškai kovojo iki galo. Po to, kai vokiečiai pralaimėjo oro mūšį virš Britanijos, įsiveržimo planai taip niekada ir nebuvo įgyvendinti.
Žiemos...