Antrasis pasaulinis karas1

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 33 KB
2 puslapiai

1919 – Italija. I fašistinė organizacija “Kovos sąjunga”.
1921 – fašistų partija.
1922 – užimama Roma. Romos karalius perduoda valdžią fašistams. Visa valdžia fašistams.
1935 – Italija užpuola Etiopiją.
1939 04 – okupuojama Albanija.

1933 – nacionalsocialistai (vadovauja Hitleris) ateina į valdžią.
1934 – Hitleris tampa prezidentu.

Sukurti:
SS būriai – asmeninė Hitlerio gvardija
SA būriai – smogikų būriai.
SD būriai – valstybės saugumo tarnyba – gestapas.
Antisemitizmas – nacistų ideologijos esmė.
1935 – draudžiama mišri santuoka.
1938 – “Krištolo naktis”. Išžudyti žydai savo namuose.

1934 – pradėtas kurti karo laivynas.
1935 – reguliarioji kariuomenė.
1936 – užimta demilitarizuota Reino sritis.

Ispanija.
Po 1936-39 pilietinio karo įsitvirtina Franko diktatūra. Gyvuoja iki 1976.

Diktatūriniai rėžimai Europoje: Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Graikija, Albanija, Jugoslavija, Austrija, Portugalija, Turkija, SS.
Demokratija: Dž. Britanija, Prancūzija, Šveicarija, Čekoslovakija, Vengrija, Norvegija, Švedija, Danija, Suomija, Belgija, Olandija, Liuksemburgas.

1938 - pradėta ruoštis karui.
1938 03 12 – užimta Austrija.

1938 09 28 – Miuncheno suokalbis (Vokietija, Italija, Anglija, Prancūzija). Čekoslavakijos dalis atiduota Vokietijai. Čekoslovakija nedalyvauja.
1939 03 14 – Čekoslovakija okupuota.

1939 03 22 – Lietuva – Vokietija. Sutartis dėl Klaipėdos krašto atidavimo.

1939 05 – Maskvoje įvyxta Anglijos, Prancūzijos, Sovietų Sąj. Susitarimas dėl veixmų prieš Vokietiją. Nieko nenutaria.


1939 08 23 – Molotovo-Ribentropo paktas. TSRS – Vokietijos nepuolimo sutartis:
1. Neužpulti viena kitos 10 metų.
2. Nedalyvauti karinėse sąjungose vienai prieš...