Antrasis pasaulinis karas

Istorijos testai
Testas
 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

Antrasis pasaulinis karas testas su atsakymais. Antrasis pasaulinis karas testas su atsakymais. Antrasis pasaulinis testas. Antrasis pasaulinis testas. Antrasis pasaulinis karas testas. Lietuva ir antrasis pasaulinis karas testai. Testas antrasis pasaulinis karas. Antrasis pasaulinis karas testas.

ANTRASIS PASAULINIS KARAS


1.Dėl kurių šalių politikos labai pablogėjo tarptautinė padėtis?
a) Austrijos ir Vokietijos;
b) Austrijos ir Japonijos;
c) Japonijos ir Vokietijos.

2. 1938m. vasario mėn. Hitleris pareiškė, kad :
a) nutarė prijungti Austriją;
b) nutarė užgrobti Čekoslovakiją;
c) užimsiąs demilitarizuotą Reino zoną.

3. Ką darė naciai Austrijoje?
a) rengė žydų pogromus;
b) persekiojo nepriklausomybės šalininkus;
c) steigė koncentracijos stovyklas;
d) visi atsakymai teisingi.

4. Kurių šalių vadovai manė, kad atidavę Čekoslovakijos dalį Vokietijai jie išvengs karo?
a) Anglijos ir Vokietijos;
b) Anglijos ir Prancūzijos;
c) Italijos ir Prancūzijos.

5. 1939m. kovo 22d. Vokietijos kariuomenė užėmė:
a) Vilnių;
b) Kauną;
c) Klaipėdą.

6. Kurios valstybės palaikė Lenkiją, kai jai pretenzijas pradėjo reikšti Hitleris?
a) D.Britanija ir Prancūzija;
b) Belgija ir Turkija;
c) Rumunija ir Graikija.

7. Kuriais metais Hitleris nutraukė nepuolimo sutartį su Lenkija?
a) 1934m.;
b) 1939m.;
c) 1935m.

8. Tarp ko 1939m. vasarą Maskvoje vyko derybos?
a) tarp SSRS, Lenkijos ir Suomijos;
b) tarp D.Britanijos, Rumunijos ir Prancūzijos;
c) tarp SSRS, D.Britanijos ir Prancūzijos;

9. Kuri iš šių valstybių atiteko Vokietijai, pasirašius nepuolimo sutartį tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos?
a) Lietuva;
b) Estija;
c) Latvija.

10. Kiek kartų daugiau Vokietijos armija turėjo artilerijos 1939m. rugsėjo 1-ąją įsiveržus į Lenkiją?
a) 1,5 karto;
b) 2,8 karto;
c) 5 kartus.

11. 1940m. rugpjūčio mėn. prasidėjo :
a) „Mūšis dėl Lenkijos“;
b) „Mūšis dėl Vokietijos“;
c) „Mūšis dėl Britanijos“.


12. Slaptu rugpjūčio 23 d. Stalino ir Hitlerio susitarimu SSRS...