Antrasis pasaulinis karas

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 66 KB
7 puslapiai

Antrasis pasaulinis karas referatas. Referatas antrasis pasaulinis karas. Antrasis pasaulinis karas referatas. Referatas antrasis pasaulinis karas.

Antrasis pasaulinis karas.
Pasaulio skilimas į skirtingas idėjines stovyklas.

Didėjanti karo grėsmė

Pasaulinė ekonominė krizė sąlygojo tarptautinių santykių pablogėjimą, ko pasėkoje atsirado prielaidos kilti karo židiniams. Egzistavo reali galimybė šiuos židinius užgesinti, bet tai priklausė nuo didžiųjų pasaulio valstybių sugebėjimo koordinuoti savo veiksmus.
Pirmasis šio sugebėjimo patikrinimas buvo pati ekonominė krizė. Ji buvo pasaulinio masto ir kovoti su ja reikėjo bendrais veiksmais. Beveik tuo pat metu JAV padidino muito mokesčius, Didžioji Britanija devalvavo svarą sterlingą ir pabandė sukurti sąlygas eksportui. Kitos šalys pasekė jų pavyzdžiu. Prasidėjo tikras muito mokesčių ir valiutų karas, kuris dezorganizavo pasaulinę prekybą ir dar pagilino ekonominę krizę. Kiekviena valstybė išeiti iš krizės stengėsi savarankiškai, dažnai bandydama tai padaryti kitų sąskaita, ko pasėkoje augo lenktyniavimas ekonomikos srityje ir bendri veiksmai įveikiant krizę tapo nebeįmanomi.

Besibaigiantys gamtiniai resursai ir greitai augantis gyventojų skaičius Japonijos valdžią vertė ieškoti išeičių. 1931 m. ji aneksavo Mandžūriją. 1938 m. liepos 29 d. japonai įsiveržė į Tarybų sąjungos teritoriją ir užėmė „Bezimianaja“ aukštumą. Po keleto dienų japonų kariuomenė buvo išvaryta, bet įvairios provokacijos tęsėsi dar ilgai. Kol JAV diplomatai bandė derybų keliu sureguliuoti įtampą šiame regione japonai organizavo Perl Harboro puolimą.

Italija, nepatenkinta dalybomis po Pirmojo pasaulinio karo, laikė save nuskriausta. Jos dėmesį traukė Etiopija – viena iš dviejų nepriklausomų Afrikos valstybių. 1935 m. spalio 3 d. Italijos kariuomenė įsiveržė į Etiopijos teritoriją ir ją okupavo. Tautų lyga paskelbė Italiją agresoriumi.

Trečiajame dešimtmetyje Vokietija tapo galingiausia Centrinės Europos valstybe. Visos mažesnės valstybės suprato, kad nieks negarantuoja jų suvereniteto, turėjo pataikauti Vokietijai. Prancūzijos inicijuota Rytų Europos valstybių sąjunga buvo bejėgė be pačios Prancūzijos pagalbos. Hitleris galutinai patikėjo savo nebaudžiamumu.

1936 m. Vokietija ir Japonija pasirašė Antikominterno paktą, prie kurio 1937 m. prisijungė ir Italija. Taip fašistų valdomos Vokietija ir Italija kartu su militaristine Japonija sukūrė karini-politinį bloką ir pradėjo aktyvų pasiruošimą kariniams veiksmams.

Tarybų sąjungos užsienio politika 20-30 metais išliko nepakitusi. Supratusi pasaulinės revoliucijos plano žlugimą, Rusija ėmė ieškoti išeities iš politinės izoliacijos. Matydama, kad Vokietijos – Japonijos sąjunga yra...