Antras pasaulinis karas

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 190 KB
26 puslapiai

Antrasis pasaulinis karas referatas. Antrasis pasaulinis karas referatas. 1 2 pasaulinis karas referatas. Referatas antrasis pasaulinis karas. 1 2 pasaulinis karas referatas. Referatas antrasis pasaulinis karas.

Įvadas

Kaip pastebėjau, į prašymą išvardinti Antrajame pasauliniame kare dalyvavusias valstybes, žmonės paprastai atsako taip: „Vokietija, Italija, TSRS, JAV, Prancūzija, Anglija, Japonija“ (nebūtinai tokia tvarka) ir čia užstringa. Na dar pasako Lenkiją, gan dažnai Lietuvą, ir viskas. Doresni prisipažįsta daugiau nežiną, kiti tiesiog spėlioja. Ir gana dažnai pataiko, nes kare visgi dalyvavo dauguma to meto valstybių. Skaičius skirtinguose šaltiniuose nurodomas skirtingas. Netikslumų atsiranda dėl to, kad kai kurių valstybių dalyvavimas kare yra kvestionuotinas, pagaliau ir kai kurių karo „veikėjų“ valstybingumas yra klausimas. Pavyzdžiui, Indija. Ji laikoma sąjungininkų koalicijos nare, tačiau nepriklausomybę gavo tik 1947 m.
Vienaip ar kitaip, karo dalyvių geografija daugeliui tebėra terra incognita, tad pabandysiu apžvelgti mažiau žinomas karo dalyves.

II. Australija ir Okeanija

Australija buvo Didžiosios Britanijos dominija ir pasauliniame kare palaikė metropoliją - karą Vokietijai paskelbė 1939 m. rugsėjo 3 d. kartu su Didžiąja Britanija, Naująja Zelandija, Indija ir Pietų Afrikos Sąjunga. Australų 6-oji divizija kovėsi Egipte, kartu su britų ir indų daliniais saugojo Sueco kanalą, ruošdamasi kanalo gynybai, jei italams pavyktų prasiveržti iki Sueco. Kaip ir kitos italų operacijos, bandymas užgrobti Suecą žlugo, ir B.Mussolinis nusprendė atsigriebti užpuldamas Graikiją. Ir čia vokiečiams teko jį gelbėti. Sąjungininkų pagalbą Graikijai sudarė 3 britų, 2 australų ir 1 Naujosios Zelandijos karių divizija, kurios iš Atikos buvo evakuotos 1941 m. balandžio 29 d.
Kartu su britų, indų ir laisvosios Prancūzijos daliniais, 1941 birželį australai kovojo vaduojant Sirijos ir Libano mandatines teritorijas iš Viši vyriausybės valdžios. Šiaurės Afrikoje australų ir Naujosios Zelandijos daliniai kovėsi iki pat 1943 m., vėliau jie veikė Italijoje, bet patiems australams šios operacijos buvo antraeilės.
Antrasis Pasaulinis karas - vienintelis karas, kada australams teko ginti savo tėvynę. Viena australų divizija kovėsi Malajoje ir, kapituliavus generolui Percivaliui, pateko į japonų nelaisvę. Praradę Birmą ir Malają, britai pradėjo evakuoti Singapūrą. Australai tai laikė išdavyste ir atšaukė transportinį laivą, gabenusį australų karius į Rangūną, motyvuodami, kad kariai reikalingi ginti pačią Australiją. Be to, nepasitikėdami britais, australai kreipėsi pagalbos į JAV. Dėl to buvo suformuotas Ramiojo vandenyno pietvakarių regiono (RVPR) štabas, kuriam vadovauti pavesta generolui MacArthurui.
Australijoje buvo pradėta formuoti Australijos Imperinė armija ir pirmą kartą...