Antivirusinės programos1

Referatas
 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

Referatas apie antivirusines. Referatas apie antivirusines.

Įvadas
Atsiradus kompiuterių tinklams sumažėjo informacijos, esančios kompiuteriuose, saugumas. Viena iš priežasčių yra kompiuterių virusai. Kompiuterių virusas - tai specialiai parašyta, nedidelė programa, kuri sukuria savo kopijas ir įrašo jas į kitas kompiuterio programas, sisteminius diskinių ir kitų kaupiklių sektorius, tvarkykles, duomenų bylas ir pan. Viruso kopijų užrašymas vadinamas užkrėtimu, o programa ar kitas objektas, kuriame yra virusas, užkrėstu. Dirbant su užkrėsta programa (arba su neužkrėsta programa apdorojant užkrėstą objektą) valdymą perima virusas, suranda ir užkrečia kitas programas ar objektus bei kitaip kenkia kompiuterio \ veikimui, pavyzdžiui, sulėtindamas jo darbą arba ištrindamas kaupikliuose saugomą informaciją. Dažniausiai užkrėstos programos veikimas išoriškai niekuo nesiskiria nuo neužkrėstos.
Apie viruso buvimą kompiuteryje gali pranešti virusų paieškos programa (žinoma, jei tokia kompiuteryje yra) arba virusas pats "prisistato", parašydamas ekrane kokį nors pranešimą. Požymiai, pagal kuriuos galima suprasti, kad kompiuteris užkrėstas, galėtų būti tokie:
• antivirusinė programa praneša apie jai nežinomo viruso suradimą;
• ekrane ar spausdintuvu pradedami rašyti pašaliniai pranešimai, simboliai;
• kai kurios programos nedirba ar dirba klaidingai;
• žymiai sumažėja kompiuterio darbo sparta;
• kompiuteris dažnai persikrauna pats;
• negalima kopijuoti bylų iš diskelio;
• kompiuteris nebedirba, negalima įkelti operacinės sistemos ir pan.
Beje, panašius reiškinius gali sukelti ir klaidos programose arba aparatūros gedimai.
Virusai rašomi taip, kad būtų kuo sunkiau pastebimi ir sunaikinami. Vienas iš virusų tipų yra save užmaskuojantys virusai. Daugelį rezidentinių virusų (bylų, įkrovos) yra sunku surasti todėl, kad jie perima tiek operacinės sistemos, tiek taikomųjų programų kreipinius į užkrėstas bylas ir kaupiklio sektorius bei pateikia juos pradiniu (neužkrėstu) pavidalu. Tokie virusai vadinami nematomais (Stealth). Makrovirusai yra maždaug 80 procentų užkrėtimų kaltininkai. "Microsoft" kompanijos programos "Word" ir "Excel" vykdo makrokomandas kiekvieną kartą atveriant dokumentą. Jei makrokomandų byla užkrėsta virusu, tai jis gali sugadinti "Word" arba "ExceF dokumentą, kuris yra apdorojamas. Virusai, kurie neturi nė vienos pastovios baitų grupės, pagal kurią juos būtų galima identifikuoti, vadinasi polimorfiniais*.
1 Savaime keičiantys formą.

2 Antivirusinės programos
Jurgita lukošiūtė Kovos su virusais priemonės
Nuo kompiuterių virusų apsaugoti naudojamos:
1. bendrosios informacijos apsaugos priemonės;
2....