Antinksciu zieves hormonai

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 101 KB
13 puslapiai

Mineralkortikoidai. Mineralkortikoidai.

Antinksčiai yra poriniai virš inkstų esantys organai, sveriantys apie 4
gramus. Juos sudaro žievinė ir šerdinė dalys. Žievės pagrindą sudaro
ląstelės, kurių citoplazmoje yra lipoidinių grūdelių. Šerdinėje dalyje yra
chromafininių ląstelių, kurių gali būti ir kitose organizmo vietose. Tai
sudaro chromafininę sistemą.
Antinksčių žievė susiformavo iš mezoderminio liaukinio audinio, o šerdinė
dalis, kaip ir simpatinė nervų sistema – iš ektoderminių ląstelių.
Antinksčių dalys sintetina ir išskiria įvairius hormonus ir katecholaminus.

Struktūra. Antinksčių žievė sudaryta iš trijų ląstelių sričių:
paviršinės, arba kamuolinės (15%), vidurinės, arba pluoštinės (78%), ir
vidinės, arba tinklinės (7%). Nors antinksčių žievė sintetina daug įvairių
steroidų, kurių kristalinių formų yra išskirta daugiau kaip 50, bet tik
nedaugeliui jų būdingas biologinis aktyvumas. Atsižvelgiant į savybes ir
vyraujantį aktyvumą, skiriamos trys steroidų klasės: gliukokartikoidai,
mineralkortikoidai ir lytiai hormonai.
Antinksčių žievės hormonai yra ciklinės struktūros junginiai, kurių
pagrindas – steranas (ciklopentanperhidrofenantrenas). Šią struktūrą sudaro
trys kondensuotieji cikloheksano (A, B, C) ir vienas D ciklopentano ciklai:

[pic]

Stearanas (ciklopentanperhidrofenantrenas)

Steranas turi šešis kampinius asimetrinius anglies atomus, todėl gali
turėti 26=64 stereoizomerus. Įtraukiant į sterano strukūrą papildomus
pakaitus, galimų stereoizomerų skaičius dar padidėja.
A ir B, B ir C, C ir D sandūra gali būti cis- arba trans- formos.
Gamtiniuose steroiduose tarp ciklų B ir C visada yra trans- sandūra. Ciklai
A ir B gali turėti tiek trans-, tiek ir cis- sandūrą. Erdvėje šešianariai
ciklai įgyja stabilesnę kėdės transformaciją. Vandenilio atomų ir pakaitų
padėtis apačioje ar virš ciklo plokštumos žymima atitinkamai α ar β. Pvz.2
Pvz. 2 Steroidų erdvinė struktūra
Steroidai yra skirstomi, atsižvelgiant į angliavandenilio radikalo ilgį
prie C-17 (1 lentelė). Steroidinių hormonų pavadinimai priklauso nuo –CH3
grupių skaičiaus. Jei yra viena –CH3 grupė, vadinami estranu (18C), jei dvi
– androstanu (19C), o jei abi metilo grupės ir dvianglis fragmentas prie C
– 17 – pregnanu (21C). Tam tikrų steroidų įprastiniai ir cheminiai
pavadinimai nurodyti 2 lentelėje.

1 lentelė. Steroidų klasifikacija, atsižvelgiant į angliavandenilio
radikalo ilgį prie C17

|Radikalas |Anglies|Angliavandenili|Steroidų grupė |
| |atomų |o skeleto | |
| |skaičiu|pavadinimas | |
| |s | |...