Antimonopolinė valstybės politika

Referatas
 5
Microsoft Word 89 KB
11 puslapiai

Antimonopoline valstybes veikla. Antimonopoline valstybes veikla.

ĮVADAS 3

1. Monopolijos formavimosi ypatybės 4

2. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis 5

3. Monopolijos valstybiniai reguliavimo būdai 7
3.1 Licencijos ir jų išdavimo tvarka 8
3.2 Privalomi mokėjimai - mokesčiai 8
3.3 Kainų reguliavimas 10
3.4 Naturaliųjų monopolijų reguliavimas 12

IŠVADOS 15

LITERATŪRA 16

ĮVADAS

Monopolinės kompanijos valdo svarbiausias ūkio šakas, todėl dauguma
vartotojų yra ramūs, nes dauguma tų firmų priklauso vyriausybei. Vyriausybė
gali be didesnių sunkumų reguliuoti jai priklausančių įmonių veiklą.
Privatizavus šias įmones, visų pirma, prarandama jų kontrolė.
Dėl vyriausybės negalėjimo kontroliuoti, monopolininkai gali
reikalauti labai didelio užmokesčio už jų teikiamas paslaugas ar prekes ir
pan Tokiu atveju kentėtų vartotojai.
Mano darbo tikslas yra paanalizuoti valstybės antimonopolinę politiką,
kuri užkerta kelią monopolisto saviveiklai.

1. MONOPOLIJOS FORMAVIMOSI ĮPATYBĖS

Vienas kraštutinis rinkos struktūros atvejis ir visiška priešingybė
tobulai konkurencijai – monopolija. Tai toks rinkos sandaros tipas, kai yra
vienintelis prekių, neturinčių artimų pakaitų, pardavėjas (gr.’’monos’’ –
‘’vienintelis’’, ‘’poleo’’ – ‘’parduoti’’). Realiame gyvenime yra labai
mažai produktų, kurie neturi pakaitalų. Gali būti vienintelė elektros
energijos pardavėja regione, tačiau energija naudojama įvairiems tikslams,
turi pakaitalų ir vienas iš jų – anglis. Taigi galima teigti, kad grynosios
monopolijos yra labai retas reiškinys - abstrakcija.


Išskiriamos keturios pagrindinės įėjimo į monopolinę rinką ir išsilaikymo
joje kliūtis.


Išskirtinės teisės, gaunamos iš vyriausybės. Vyriausybė, suteikdama
firmoms vienintelio pardavėjo statusą, suformuoja kliūtį kitoms
firmoms (licencijos, subsidijos). Daugeliu atvejų vyriausybė pati
atstovauja monopolijoms (pašto paslaugos, alkoholinių gėrimų
pardavimas, valstybinių loterijų organizavimas).

1. Patentai ir autorinė teisės. Tai garantuoja naujų produktų kūrėjams
ar literatūros ir meno kūrinių autoriams išskirtines teiss. Patentai
gali būti išduodami ir gamybos technologojoms. Patentai garantuoja
išradėjui monopolinę padėtį patento veikimo metu ir tik ribotą
laikotarpį. Kao baigiasi patento vaikimo laikas, įėjimo į šaka
kliūtis dingsta. Kada kokia nors firma įsibrauna į rinką, pažeisdama
kitos firmos patentą, jos veiklą gali sustabdyti teisms.
2. Svarbiausių žaliavų šaltinių nuosavybė. Monopolija...