Antimonopolinė politika monopolinės galios reguliavimo būdai

Referatas
 5
Microsoft Word 70 KB
7 puslapiai

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
Ekonomikos katedra


V. V.
Žemės ūkio buhalterinės apskaitos ir finansų programos dieninių studijų
1 kurso
Studijų knygelės


ANTIMONOPOLINĖ POLITIKA. MONOPOLINĖS GALIOS REGULIAVIMO BŪDAI
Mikroekonomikos referatas

Tikrino: B. Vaznonis

Akademija, 2004
TURINYS
TURINYS 2
ĮVADAS 3
1. ANTIMONOPOLINĖ POLITIKA 4
1.1. Jungtinių Amerikos Valstijų antimonopolinė politika 4
1.1.1. Shermano antitrestinis aktas 5
1.1.2. Claytono aktas 5
1.1.3. Federalinės prekybos komisijos aktas 6
1.1.4. Kiti antimonopoliniai įstatymai 6
1.1.4.2. Millerio-Tydingso aktas 7
1.2. Lietuvos antimonopolinė politika 7
1.3. Antimonopolinės problemos 9
1.4. Firmų susijungimai 9
1.4.1. Firmų susijungimo galima žala visuomenei 10
1.4.3. Firmų susijungimų nauda 10
2. MONOPOLINĖS GALIOS REGULIAVIMO BŪDAI 11
2.1. Maksimalios kainos nustatymas 11
2.2. Mokesčiai ir subsidijos 13
IŠVADOS 15
LITERATŪRA 16


ĮVADAS
Monopolija – tai toks rinkos sandaros tipas, kai yra vienintelis prekių, neturinčių artimų pakaitų, pardavėjas (gr.,,monos“ – „vienintelis“, „poleo“ – „parduoti“). Ji mažina visuomenės gamybos efektyvumą. Taigi būtent dėl šios priežasties valstybė turi imtis priemonių monopolinei valdžiai reguliuoti. Šiam tikslui yra skirti antimonopoliniai įstatymai. Antiminopoliniai įstatymai įvairiose šalyse nevienodi. Nors jie remiasi bendrais teoriniais principais, aiškinančiais neigiamas monopolijos pasekmes ūkiui, tačiau nemažai lemia ir konkreti kiekvienos valstybės situacija, ir valstybės požiūris į ją. Paprastai kiekviename iš jų neteisėtais skelbiami veiksmai, kuriais gali būti įgyta monopolinės rinkos jėga.
Pirmieji antimonopoliniai įstatymai priimti JAV 1890 m., o štai Lietuvoje parengtas antimonopolinio įstatymo projektas tik 1990 m.
Taigi šiame referate aptarsiu antimonopolinės politikos formavimąsi, jos problemas ir naudą, monopolinės galios reguliavimo būdus.

1. ANTIMONOPOLINĖ POLITIKA

Antimonopolinė (antitrestinė) politika – valstybinės programos, skirtos monopolijos plėtimuisi kontroliuoti ir visuomenei nepageidaujamoms monopolijos apraiškoms išvengti. Antitrestinės politikos įstatymai nukreipti prieš ekonominės galios (ji išreiškia vienos ar kelių firmų viešpatavimo rinkoje laipsnį, t. y. galimybę veikti rinkos sąlygas) demonstravimą, firmų susijungimus ir panašiai. Jų pagrindinė paskirtis – konkurencinių sąlygų palaikymas. Antimonopoliniai įstatymai įvairiose šalyse yra nevienodi. Paprastai juose...