Antimonopolinė politika Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 80 KB
9 puslapiai

Kainų reguliavimas lietuvoje referatas. Kainų reguliavimas lietuvoje referatas.

TURINYS
ĮVADAS 3
ANTIMONOPOLINĖS POLITIKOS ESMĖ 4
VALSTYBINIS KAINŲ REGULIAVIMAS IR PASEKMĖS 4
Vaistų kainų reguliavimo ydos ir pasekmės 6
ANTIMONOPOLINĘ POLITIKĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 7
KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLA 10
ATSAKOMYBĖ UŽ KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS 12
IŠVADOS 13
LITERATŪROS ŠALTINIAI 14

ĮVADAS

Kiekviena valstybė reguliuoja savo šalies ekonomiką. Valstybinis ekonomikos reguliavimas yra valstybės valdymo išraiška. Ekonominis reguliavimas skirstomas į bendrus ir dalinius tikslus. Siekiant bendrų tikslų jis orientuojamas į antimonopolinių priemonių taikymą, prieš ekonominių galių sutelkimą vienose rankose, nesąžiningas prekybos operacijas. Valstybei reguliuojant ekonomiką vienas iš pagrindinių tikslų yra – apsaugoti sąžiningos konkurencijos laisvę. Konkurencija apibūdinama kaip savotiškos gamybos bei prekybos įmonių ar paslaugų teikėjų varžybos dėl vartotojų palankumo, lojalumo. Nesąžininga konkurencija dažniausiai atsiranda šalyje įsiviešpatavus vienai didžiulei įmonei, taip vadinamai monopolijai. Monopolija turi didžiulę rinkos galią, ji gali ne tik iškraipyti konkurenciją, užkirsdama kelią kitoms įmonėms patekti į rinką, pakenkti vartotojams, nustatydama aukštas kainas, neatitinkančias vartotojų realių pajamų. valstybės yra ypač suinteresuotos monopolijų reguliavimu, nes dažniausiai monopolijos valdo tokius išteklius, kurie yra būtini vartojimui, pavyzdžiui, dujos, energija ir panašiai. Tokį valstybės reguliavimą, kontroliuojant monopolijas, vadiname antimonopoline politika.
Vykdant antimonopolinę politiką Lietuvoje, pagrindinis Vyriausybės dėmesys skiriamas vykdyti kainų reguliavimą energetikos, ryšių bei transporto sektoriuose, kurie veikia kaip natūralios monopolijos.
Lietuvos antimonopolinę politiką reglamentuoja konkurencijos įstatymas, kainų įstatymas, kai kurioms stambioms įmonėms taikomi ir individualūs įstatymai.
Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos antimonopolinę politiką.
Uždaviniai:
• atskleisti antimonopolinės politikos esmę, reikalingumą šalies ekonomikai;
• nustatyti Lietuvos antimonopolinės politikos įgyvendinimo priemones;
• aprašyti Lietuvos antimonopolinės politikos ypatumus;
• išanalizuoti Lietuvos antimonopolinę politiką reglamentuojančius teisės aktus.
Darbe daugiausiai remtasi LR įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais ir straipsniais.

ANTIMONOPOLINĖS POLITIKOS ESMĖ

Antimonopolinė politika- tai valstybės vykdoma politika, siekiant apsaugoti konkurencijos laivę, išvengti nesąžiningos konkurencijos veiksmų, konkurencijos iškraipymų. Iš žodžio...