Antikos kultūra

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 66 KB
7 puslapiai

DARBO PLANAS


1. Įvadas
2. Trumpa Aristotelio biografija, jo sąryšis su tuometine politika.
3. Pagrindiniai Aristotelio veiklos bruožai.
4. Trumpas knygos “Politika” apibūdinimas.
5. Glaustai ir sistemiškai apibudinti pirmą bei antrą knygas.
6. Plačiau paanalizuoti trečią knygą.
7. Glaustai ir sistemiškai apibudinti likusias knygos dalis.
8. Aristotelis ir Platonas. Jų nuomonių skirtumai ir panašumai remiantis knygomis “Politika” ir “Valstybė”.
9. Išvados
10. Naudotos literatūros sąrašas.

ĮVADAS

Aristotelis – vienas garsiausių antikos politikų – filosofų. Iki šių dienų liko tik labai maža dalis Aristotelio palikimo. Jis be abejonės kūrė dialogus auditorijai; daugelyje iš jų buvo nagrinėjami politiniai dalykai. Nė vienas iš jų neišliko, tik keletas padrikų fragmentų. Žymiausi išlikę jo veikalai: “Politika”, “Nikomacho etika”, “Eudemo etika”.
Šio referato tema – plačiau aptarti traktatą “Politika”. Rašant šį referatą iškėliau keletą tikslų: 1) aptarti visas aštuonias knygas 2) plačiau aptari trečiąją knygą 3) palyginti Platono “Valstybę” su Aristotelio “Politika, rasti panašumų ir skirtumų šiuose veikaluose 4) pasinaudoti Carnes Lord nuomone plačiau apibūdinti Aristotelio biografiją bei politinę veiklą 5) Stengtis interpretuoti savaip šį veikalą, įterpti savo nuomonę.
Rašant šį darbą naudotasi knyga Aristotelio “Politika” bei įvadinių Carnes Lord straipsniu.
Rašant šį darbą iškilo keltas problemų: sunku kai kuriose vietose suvoki Aristotelio nuomonę, nes jis rašė savitu stiliumi. Suprantamiau parašytas Carnes Lord straipsnis. Galbūt man artimesnė ir suprantamesnė šiuolaikinė politikos terminologija.
Carnes Lord apie nagrinėjamą temą rašo labai plačiai ir suprantamai, todėl kai kuriose vietose pasinaudota jo nuomone.

ARSITOTELIO BIOGRAFIJA BEI JO SĄRYŠIS SU TUOMETINIAIS ĮVYKIAIS

Aristotelio gyvenamasis laikotarpis nuo 384 – 322 m. pr. Kr. Į istorijos atmintį ilgam įsirėžęs antikos mąstytojas gimė Stageiros mieste, Šiaurės Graikijos Kolchidės pusiasalyje. Jo tėvas buvo taip pat garsus žmogus – Makedonijos valdovo Aminto III asmeninis gydytojas, tačiau Aristotelis tėvo pėdomis nesekė, bet pasinaudojo ryšiais su Makedonijos valdovų rūmais. Aristotelis jaunystėje buvo išsiųstas tęsti mokslų į Atėnus. Čia jis sutiko kitą žymią istorijos asmenybę, savo amžininką – Platoną ir iki pat jo mirties buvo jo Akademijos nariu. Yra hipotezė, kad kurį laiką Aristotelis buvo net Aleksandro Didžiojo mokytojas, tačiau šio pasakojimo negalima laikyti autentišku. Atėnuose Platonas...