Antikos filosofijos teorija

Referatas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

1) joniečių gamtos filosofija antikos filosofija 6 a.pr.Kr. - 6 a.po.Kr pagoniška ir krikščioniška nuo 2 a.po Kr.
Talis ( iš chermeneutikos ir polemikos).
Kas yra pasaulio pradžia?
Pasaulio pradas -Vanduo (jusliškai nesuvokiamas, o išmąstomas) pirmoji metafizinė tikrovė.
Dvisklaida (daikto pavidalai jusminis ir esminis).
Transsendavimo judesys - mąstymo išėjimas iš juslinio pasaulio.
Refleksinis mąstymas - sąmonė stebi save pačią.
Anaksimandras
Arche (pradžia)(lot.principas) - tai kas amžina ir išlieka daikte paslėptu pavidalu.
Physis (gamta)(lot.prigimtis) - nekintanti tik protu suvokiama pasaulio struktūra.
Pasaulio pradas - apeironas (beribiškumas, neapibrėžtumas).
Anaksimenas , Pasaulio pradas - Oras.
2) Heraklito filosofija
Pasaulio pradas - Ugnis (absoliutaus tapsmo dokrina, viskas teka ir į tą pačią upę du kartus neįbrisi).
Ugnies kelionė (aukštyn - žemyn), varomoji jėga - priešybių vienybė ir kova.
Logoso teorija - kosminis protaspriešingas empyriniam žmogiškajam protui.
3) Parmenido filosofija priešinga Heraklito
Tikrovės pastovumo teorijos šalininkas.
Ką reiškia būti? Būtis yra nebūties nėra.
Būties požymiai: būtis yra amžina, būtis yra amžina ir nedaloma, būtis yra mąstoma ir pažini, nebūtis - ne.
Jo mokiniai sukūrė Apologetika, ir įrodymus Apolijas (Zenonas apie achilą ir vežlį).
4) Empedoklis
Žemė, Oras, Vanduo, Ugnis, elementus veikia Trauka ir Atostūmis (Meilė ir Neapykanta)
4 pasaulio raidos etapai:
Harmonija - neveikia jokia jėga
Harmonija yra veikia neapykanta
Chaosas
Atsikuria Harmonija veikian meilei.
Anaksagoras (Atėnai)
Chomeomerijos - pasaulio pradas begalinė kokybiškai skirtingų dalelių įvairovė principas viskas visuma.
Nusas - protas anapus pasaulio išjudinantis chomeomerijas, leidžiantis jungtis protingoje tvarkoje.
Abudu ieškojo būties ir tapsmo sintezės.
5) DEMOKRITAS
Atomistinė gamtos teorija, nebūtis yra tuštumoje, kurioje jungiasi atomai sudarydami daiktus.
Viską aiškina vienu pradu, nepripažįsta kokybinė pasaulio įvairovė.
6) SOFISTŲ PAŽINIMO SAMPRATA
Filosofija pasuka Humanizmo link, iškyla individualios sąžinės ir visuomenės konfliktas (Antigonė)
Retorika, etika, estetika, kalbos teorija. Protagoras, Hipijus
Pažinimo teorijos bruožai: 1) Sensualistinė, 2)Radikaliai Realityvistinė 3) Instrumentalizmas, Pragmatizmas 4) Konvencionalizmas (susitarimas)
7) SOFISTŲ SOCIALINĖS TEORIJOS - naujas filosofijos problemos laukas.
Socialinė ir moralinė filosofija
Physis (gamta) ir Nomos (įstatymas) santykio problema
Kuo saviti tokie žmonių sukurti dalykai: įstatymas, moralės ir...