Antikinės ir šiuolaikinės demokratijų lyginamoji analizė

Referatas
 5
Microsoft Word 84 KB
10 puslapiai

TURINYS

1. Įvadas.______________________________________________________________2
2. Kas yra demokratija?___________________________________________________3
3. Demokratijos valdymas.________________________________________________3-4
4. Demokratijos samprata ir pagrindiniai bruožai.______________________________4-6
5. Šiuolaikinė demokratija.________________________________________________6-7
6. Šiuolaikinės demokratijos esmė__________________________________________7-8
7. Politinės ideologinės šiuolaikinės demokratijos srovės________________________8-10
8. Antikinė demokratija__________________________________________________10-11
9. Demokratijos idėjos evoliucija__________________________________________11-12
10. Antikinės ir šiuolaikinės demokratijų lyginamoji analizė______________________13
11. Išvados_____________________________________________________________14
12. Literatūra___________________________________________________________15

ĮVADAS

Paskutinėmis 359 m. dienomis imperatoriaus įsakymu sušauktas bažnytinis susirinkimas, kuris ankstesniuose susirinkimuose smerktą arijonizmą paskelbė oficialia bažnyčios doktrina. Apie tai vienas iš bažnyčios tėvų ironiškai rašė, kad Naujųjų, 360 m. rytą ,,pasaulis pabudo ir staiga, savo nuostabai, pamatė, jog tapęs arijoniškas”. Nors pas mus viskas vyko ne taip staigiai, vis dėlto galima, šiek tiek pakeistus, tuos bažnyčios tėvo žodžius pritaikyti ir mūsų laikams: ,, pasaulis pabudo ir staiga, savo nuostabai, pamatė, jog tapęs demokratiškas”. Mat lig tol jis toks nebuvo, o ketvirto dešimtmečio toliaregiški pranašų protai tai neabejojo, kad pasauliui nebelemta būti demokratiškam.

KAS YRA DEMOKRATIJA?

Tad kas gi yra demokratija? Šis klausimas darosi vis svarbesnis. Demokratija nesiduoda įspraudžiama į formulę. Ji ne sistema ir ne doktrina. Tai gyvensena, kuri, čia pasitraukdama, čia sugrįždama, išsirutuliojo Vakarų Europoje per gerus 2000 metų; gyvensena, kurios ilgą ir audringą egzistavimą veikė įvairiausi veiksniai. Demokratija nėra uždara ir baigta. Demokratija - ne pergalė, bet niekada nesibaigianti kova. Demokratija – ne visam laikui pasiektas rezultatas, bet uždavinys, kurį reikia vis iš naujo spręsti. Visų pirma ji nėra doktrina, kurios galima mokyti ir kurią galima beregint perimti ar į ją atsiversti. Demokratija – tai tam tikra mąstysena, tam tikra gyvensena, kurią supranti tik tada, jei pats taip gyveni: šeimoje ir su kaimynais, platesniame rate, su kitais tautiečiais, pagaliau su kitų tautų žmonėmis – pastaruoju punktu pasaulis kol kas ne daug mato demokratijos. Iš darbo pažinsi žmogų, sako sena...