Antikinė literatūra1

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 86 KB
10 puslapiai

Graikų literatūra
Archajinis epas
Homeras
„Iliada"
„Odisėja"

Žodis antikinis kilęs iš lotynų kalbos žodžio antiquus, kuris reiškia „senovinis". Tačiau antikinė literatūra nėra vienintelė senovės literatūra. Dar senesnės yra senovės egiptiečių, šumerų-akadų, hetitų ir churitų, taip pat ugaritų-finikiečių literatūros, maždaug tokio pat senumo yra senovės hebrajų, indų, kinų bei iraniečių literatūros. Antikinė literatūra - tai senovės graikų ir romėnų literatūra, seniausia Europoje, padariusi didelį poveikį ne tik vėlesnei europiečių, bet ir (kaip dabar jau aišku) viso pasaulio literatūros raidai.

Graikų literatūra

Graikijos literatūros raidą galima suskirstyti maždaug į tokius laikotarpius:

1) archaikos, arba archajinis, laikotarpis, VIII - VI a. pr. Kr.; žodis „archaika" (gr. arche) reiškia pradžią;

2) klasikinis laikotarpis, V - IV a. pr. Kr., kitaip dar vadinamas atikiniu laikotarpiu, nes tada vyravo Atikos tarmė, o literatūros centras buvo Atėnai;

3) helenistinis laikotarpis, III - I a. pr. Kr., kuriam davė pradžią Aleksandro Didžiojo (mirusio 323 m. pr. Kr.) užkariavimai ir kuriam būdinga ano meto oikumenės (sen. gr. oikumene - visos žmonių gyvenamos žemės) helenizavimas (arba graikinimas; sen. gr. Hellen - helenas, graikas, Hellas - Graikija), graikų kalbos ir kultūros didelis išplitimas, ypač į Rytus;

4) Romėnų imperijos laikotarpis, I - VI amžiai po Kr.

Nuo V a. literatūra graikų kalba sudaro Bizantijos literatūrą, o 1453 m. turkams užkariavus Bizantiją, ji tampa naująja graikų literatūra, jos kalba irgi žymiai pakinta.Indoeuropiečių kalbų grupei priklausančios graikų kalbos tarmėmis kalbėjusios gentys II tūkstantmečio pr. Kr. pradžioje atkilo į Balkanų pusiasalį. ten jų kalbą ir kultūrą paveikė tiek vietiniai gyventojai, susilieję su atsikėlėliais, tiek Kretos kultūra (iš Kretos salos Viduržemio jūroje) ir bendravimas su Mažosios Azijos tautomis, visų pirma hetitais, kurių literatūros paminklai (XVII - XIII a. pr. Kr.) yra seniausi iš mus pasiekusių, parašytų indoeuropiečių kalba.

Po Kretą ištikusios stichinės nelaimės, kurią greičiausiai sukėlė į šiaurę nuo jos esančioje salelėje išsiveržęs ugnikalnis, apie XV a. pr. Kr. vidurį graikai užėmė Kretą ir tapo jos kultūros paveldėtojais. Suklestėjo du šimtmečius trukusi vadinamoji Mikėnų kultūra. (Mikėnai buvo viena iš svarbiausių graikų tvirtovių Peloponeso pusiasalyje.) Sekdami kretiečių linijiniu A raštu (iki šiol neiššifruotu), graikai savo kalbai sukūrė linijinį B raštą (iššifruotas...