Antika

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 95 KB
11 puslapiai

Antika referatas. Antika referatas. Antikos referatai. Referatas apie antika parsisiusti. Projektas apie antiką. Antikos referatai. Referatai apie antika. Klasikine antika referatas.

Įvadas

Antika – ( pranc. antique < lot.antiquus – senovinis), senovės istorijos dalis, senovės graikų ir romėnų pasaulis. Tai daugiau kaip tūkstantį metų trukęs Senovės Graikijos ir Senovės Romos civilizacijos klestėjimo laikotarpis, arba tik Senovės Graikija ir Senivės Roma. Antika apima Viduržemio jūros kraštus laikotarpiu nuo 1250 m.pr. m. e. iki 476 mūsų eros metų ( Vakarų Romos imperijos žlugimo ). Kai kurie autoriai antikos pabaiga laiko Atėnų akademijos uždarymą 529 metais. Šį terminą naudoti pasiūlė profesorius C.Cellarijus, tik XVIII amžiuje.
Ryšiai su antikos pasauliu ženklino ir Lietuvos istorijos puslapius, antikos kultūros bei meno atgarsiai įvairiomis formomis įtakojo mūsų pačių nacionalinės kultūros sklaidą. Lotynų ir graikų kalbų kelias, pradžioje pasukęs į bažnyčią ( lotynų kalba bažnytinėje liturgijoje buvo vartojama nuo pat krikščionybės įvedimo ) ir ėjęs į Lietuvą iš Prahos, Krokuvos ir Karaliaučiaus universitetų, 1579 m. įsteigus Vilniaus universitetą, atvėrė galimybes pažinčiai su visa senovės graikų ir lotynų kultūra, filosofija ir menu. “ XV a., o gal ir XIV a., šviesesni Lietuvos žmonės, susipažinę su lotynų kalba ir Romos istorija ir pastebėję tam tikrą panašumą tarp lotynų ir lietuvių kalbų, ėmė skelbti, kad lietuviai yra kilę iš romėnų.Pirmasis tą spėjimą iškėlė lenkų kronikininkas Jona Duglošas XV a. po Kr. [ … ] Dr. Jonas Basanavičius pašventė kone visą gyvenimą, stengdamasis pagrįsti lietuvių kilmę iš trakų frigų, padarydamas tuo būdu lietuvius atėjūnais iš pietų Europos ir iš Mažosios Azijos. Jo manymu, aprašyti Iliados didvyriai buvę lietuvių protėviai. *
XVII a. ir vėlesniais šimtmečiais senosios graikų kalbos mokant Lietuvos kolegijose, klasikinėse gimnazijose ir kunigų seminarijose, antikinės kultūros paveldo įsisavinimas tapo privalomas kiekvieno apsišvietusio žmogaus požymis.
IV a.pr.Kr. Romoje įvykusi abėcėlės reforma, pateikusi 21 lotynišką raidę, sukūrė abėcėlę (ji vadinta abece ), kurios pagrindas iki šiol sudaro mūsų pačių raidyną.
Profesionalių dailininkų kalvėje – 1922-1940 m. veikusioje Kauno meno mokykloje – ir vėliau įsteigtame Vilniaus dailės institute antikinių skulptūrų kopijų piešimas buvo ne tik pirmasis jaunų dailininkų žingsnis į meno pasaulį, bet ir pamatas, nuo kurio prasidėdavo būsimųjų menininkų diskusijos apie harmonijos, proporcijos, meno ir tikrovės santykio bei kitas meniniu požiūriu nepaprastai svarbias estetines, menines sąvokas. Tai formavo kultūrinę ir meninę pasaulėžiūrą ir neabejotinai veikė paties meno charakterį.

* Daugirdaitė - Sruogienė...