Antika

Konspektas
 5
Microsoft Word 65 KB
7 puslapiai

Antika konspektas. Antika konspektas.

Antika.Senovės Graikija 3000-146 m.pr.Kr.

Senovės Graikijos istorija prasideda nuo Egėjo arba Kretos ir Mikėnų civilizacijų. Tikroji graikų ist. Prasideda nuo achajų ir dorėnų genčių atėjimo į Balkanų pusiasalio pietus. 6 tūkstantmetyje pr.Kr. Egėjo jūros salose ir Balkanų pusiasalio pietinėje dalyje apsigyveno žemdirbių tautos iš Mažosios Azijos.Jos sukūrė seniausią Europoje Mino civil. Kretos saloje.

3000-1450 m.pr.Kr. – gyvavo seniausia Europoje Mino civilizacija Kretos saloje. Apie 1450 m.pr.Kr. išsiveržęs ugnikalnis sunaikino Kretos miestus. Šią civilizaciją dar sunaikino ir achajų gentys.
2000m.pr.Kr.-


Maždaug nuo 1600 m.pr.Kr. Graikijoje įsitvirtino achajų gentys.Jų centru tapo Mikėnų miestas Peloponese.Statė akropolius. Mikėniečiai raštą pridėję kai kuriuos ženklus perėmė iš Kretos gyventojų.Karingi achajai apie 2 tūkstantmečio pr.Kr. vidurį užkariavo Kretą. Paskutinis didžiulis achajų karo žygis buvo į Troją. 12 a.pr.Kr. pab. Iš šiaurės užplūdę dorėnai per trumpą laiką užkariavo Mikėnų miestus, užėmė Egėjo jūros salas ir pasiekė net Mažąją Aziją.Achajai nebeįstengė kovoti, beje dorėnai turėjo geležinius ginklus, o achajai-bronzinius.Savo nepriklausomybę išlaikė tik Atika.
1240-1230 m.pr.Kr.- vyko Trojos karas.
1100-9 a.pr.Kr. – dorėnams užkariavus achajų miestus, išnyksta Mikėnų-Kretos pasaulis.Maždaug 1100 m.pr.Kr. graikų istorijoje prasideda laikotarpis, api kurį mažai žinome- tamsieji šimtmečiai.
9 a.pr.Kr.- senovės graikai raidyną perėmė iš finikiečių. Jie pridėjo balses ir sudarė naują abėcėlę iš 24 raidžių.
Maždaug nuo 8 a.pr.Kr. daug graikų buvo priversti išvykti iš tėvynės.
Apie 8 a.pr.Kr. Graikijoje buvo keli šimtai atskirų miestų-valstybių (polių).
8-6 a.pr.Kr. –

776 m.pr.Kr.- įvyko pirmoji olimpiada.Jas rengė Olimpijoje, Dzeuso garbei.Vėliau rengė kas 4 metus, dalyvavo tik vyrai.
394m. senosios olimpinės žaidynės uždraustos, nes tai buvo pagoniška šventė, o 1896 m. vėl pradėtos renngti.
6 a.pr.Kr.- spartiečiai su savo kaimynais Peloponese sudarė sąjungą, kuri vadinama Peloponeso sąjunga. Jie turėjo padėti karo atveju. Iki graikų-persų karų Peloponeso sąjunga buvo didžiausia ir stipriausia.
594 m.pr.Kr.- žymus oratoriusir politinis veikėjas Solonas įvykdė reformas: panaikino valstiečių skolas, uždarudė už skolas valstiečius versti vergais.
508-507 m.pr.Kr.- žymus politikas Klistenis įvykdė naują reformą. Sušaukė 500 piliečių tarybą. Aristokratijos įtaka gerokai sumažėjo. Daugiau piliečių galėjo dalyvauti valstybės valdyme.
5 a.pr.Kr.- graikams ėmė grėsti...