Antano šerkšno studija amerikos ir sovietų mokykla

Referatas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai
Antano Šerkšno studija
“Amerikos ir sovietų mokykla”

Dvi tendencijos Jungtinių Amerikos Valstijų auklėjime

Jungtinių Amerikos Valstijųauklėjimo istorijos įvykius galima suvesti į dvi grupes. Pirmąją iš jų sudaro įvykiai, kuriais atpasakojama, kaip amerikiečių auklėjimas vystėsi iš Eyropos auklėjimo ir kaip jis sąvinosi ano auklėjimo pažangą. Antrąją grupę sudaro visi tie istoriniai įvykiai, kurie rodo JAV auklėjimosavarankišką pažangos siekimą ir jo nutolimą nuo vakarų Europos auklėjimo. Toks įvykių sugrupavimas atskleidžia dvi JAV auklėjimo tendencijas:
1. Pasiremti ir pasinaudoti Europos auklėjimo pažanga;
2. Pagal vietos gyvenimo sąlygas ir pageidavimus savaimongai plėtotis.
Todėl iš vienos pusės gali būti teisingas tvirtinimas, kad amerikiečių auklėjimas yra kilęs iš europinių auklėjimo tradicijų ir yra to auklėjimo dalis. Tačiau iš kitos pusės galima teigti, jog amerikiečių auklėjimas nėra suaugęs sutomis tradicijomis, nes kai kur jas perauga ir daug kur nuojų nutolęs.
JAV auklėjimo istorija paprastai pradedama nurodant, kad pirmieji šio krašto imigrantai auklėjimo supratimą atsivežė iš Europos, ir kad pirmosios mokyklos buvo kuriamos būtent Europos pavyzdžiu. Ir tai nėra nieko nuostabaus, juk imigrantai savo vaikus auklėjo taip kaip jie patys buvo auklėti savo šalyje. Tačiau vėliau matosi, jog amerikiečių auklėjimas darėsi vis savarankiškesnis ir galiausiai pradėjo daryti įtaką pačios Europos auklėjimui.

Programos ir metodai Amerikos ir Sovietų mokykloje

Amerikoje nėra federalinės institucijos, kuri ruoštų ir tobulintų programas visam kraštui. Programomis rpinasi kiekviena vietos švietimo valdyba atskirai. Valstybės švietimo departamentas programų modifikacijas seka, tačiau paprastai, tiesiogiai į programų sudarymą nesikiša.
Naujų programų paruošimą ar senų pakeitimą veitinės švietimo valdybos organizuoja labai rimtai. Pvz.: Švietimo valdyba šaukia savo bendruomenės visų sričių ekspertų susirinkimą, kuriama ir yra diskutuojama bei planuojama naujų programų sudarymas arba senų pakeitimas. Paskui tie siūlymai pereina eilę komitetų posėdžių,...