Antanas vienuolis

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 50 KB
4 puslapiai

Antanas vienuolis referatas. Antanas vienuolis referatas.

Gimtine ir mokslo metai. Antanas Vienuolis (tikra pavardė ukauskas) gimė 1882 m. balandio 7d. Uuoerių kaime. netoli Anykčių.Jo tėvas Julijonas ukauskas buvo tikras kaimo artojas, lėtas, ramus ir kantrus, kiek pramokęs skaityti. Motina Rozalija buvo i garsios giminės poeto Antano Baranausko brolio Jono duktė, pramokusi lenkikai ir lietuvikai skaityti bei rayti, atsiveusi į vyro namus ir vieną kitą knygą. Ji atmintinai mokėjo visą A. Baranausko kūrybą, dainuodavo su vaikais ,,Anykčių ilelį". Ir pati Ji buvo gera pasakotoja, mokėjo daug liaudies dainų bei pasakų, odiu, buvo viesesnis mogus tamsaus kaimo aplinkoje. Gal daugiausia i motinos būsimasis raytojas paveldėjo pasakotojo dovaną, lakią vaizduotę ir vaizdingą liaudies kalbę.Apgyvendintas pas senelius Baranauskus, i pradių jis mokėsi Anykčių miesto mokykloje, o paskui Liepojos gimnazijoje. Materialiai sutiko remti motinos dėdėpoetas ir vyskupas Antanas Baranauskas. Jis kasmet duodavo po 300 rublių (anais laikais tai buvo dideli pinigai). Todėl Antanas galėjo mokytis, neturėdamas jokių rūpesčių. Jis net nusipirko dviratį, su kuriuo puikavosi grįęs į gimtinę atostogų tada dviratis kaime dar buvo negirdėtas daiktas.Mokslas Liepojos gimnazijoje būsimam raytojui ne itin sekėsi: geriau mokėsi geografijos, istorijos, prasčiau buvo su kalbomis ir matematika. Utat jis daug skaitėir nuotykių literatūrą, kelionių apraymus, ir lietuvikus ratus, pamėgo A. Pukiną, L. Tolstojų, A. Cechovą. Ne vienu atveju jam pavyzdys buvo anyktėnas Jonas Biliūnas, vyresnės klasės mokinys, jau tada inomas savo paangiomis paiūromis. Bet su J. Biliūnu tėvai draudė draugauti, nes is buvo atsisakęs eiti į kunigus.Ketvirtoje klasėje Antanas ėmė baimintis, kad netrukus turės stoti į kunigų seminariją. Tokia ateitis jo neviliojo. Mokslas ėme dar sunkiau sektis, jis buvo paliktas antriems metams. Tada sunerimo ir vyskupas. Jis tėvams paraė: ,,Atsiųskite man itą balvoną pasiiūrėti, juk a jo dar nesu matęs". Būsimo raytojo atmintyje visam gyvenimui iliko kelionė į Seinus, svečiavimasis pas vyskupą, kuris neradęs jame paaukimo būti kunigu. Todėl iaip taip pagaliau baigęs keturias klases, jis be didesnių konfliktų su tėvais pasirenka kitą gyvenimo kelią nusprendia tapti vaistininku. 1900 m. vasaros pabaigoje, visos eimos palydėtas. Antanas ivyksta mokytis į Maskvą.Maskvoje ir Kaukaze. Nuvykęs į Maskvą, Zukauskas dirba vaistinėje mokiniu, o Komercijos kursuose klauso literatūros paskaitų, domisi Lietuvos istorija, lanko teatrus. Čia jis parao ir savo pirmuosius kūrinėlius. I Maskvos provizoriaus padėjėjo praktikai vaiuoja į iaurės Kaukazą, į eleznovodską. Grįęs ilaiko provizoriaus padėjėjo egzaminus ir vėl ivyksta...