Antanas miškinis rūpintojėlių Lietuva

 5
Microsoft Word 30 KB
1 puslapis

Psalme rupintojeliu lietuva. Psalme rupintojeliu lietuva.

Antanas Miškinis - modernaus neoromantinio stiliaus poetas, programiškai siekęs poetinę kalbą suartinti su šnekamąja, tautosakinę tradiciją keitęs literatūrine kultūra, dainiškąją patirtį jungęs su avangardistine poetika.

Antanas Miškinis gimė 1905m. sausio 29d. Juknėnų kaime, Utenos apskrityje. 1945-1948m. A.Miškinis įsijungė į antisovietinę rezistenciją. 1948m. buvo suimtas, už akių nuteistas ir ištremtas į Sibirą. Tik 1956m. jam buvo leista grįžti į Lietuvą. Sibiro tremtyje poetas sukūrė vieną pačių stipriausių pasipriešinimo literatūros kūrinių - eilėraščių ciklą (paskelbta 1989m.). Grįžęs į Lietuvą, poetas galėjo rašyti tik optimistinius arba neutralius gamtinius eilėraščius, vertė įvairių autorių kūrinius į lietuvių kalbą, rašė atsiminimus.A.Miškinis mirė 1983m. gruodžio 16d. Vilniuje.
Būdamas tremtyje jis sukūrė psalmę „Rūpintojėlių Lietuva“. Psalmė – tai biblinių giesmių pavyzdžiu sukurtas meldimo, padėkos ar šlovinamųjų motyvų lyrikos kūrinys. Kaip mes patys žinome, ištremtieji prarasdavę viską: turtą, namų šilumą, artimuosius, kartais sunkių gyvenimo salygų išsękinti praranda viltį ir žmogiškumą. Tačiau Antanas Miškinis išsaugojo žmogiškumą , tikėjimą ir kreipėsi į Dievą prašydamas pagalbos. „Rūpintojėlių Lietuva“ kaip tik ir yra psalmė, kuria poetas kreipiasi į Viešpatį melsdamas pagalbos ne tik sau, bet ir visiems...