Antanas baranauskas

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 36 KB
2 puslapiai

Antanas Baranauskas (gimė 1835 m. sausio 17 d. Anykščiuose - mirė 1902 m. lapkričio 26 d. Seinuose) - vyskupas, poetas, kalbininkas, matematikas. Mokėsi Peterburge, Miunchene, Romoje, Insbruke ir Levene. 1897 metais paskirtas Seinų vyskupu. Buvo pirmas Seinų vyskupas, kuris iškilmingo įšventinimo Seinų katedroje metu į tikinčiuosius prabilo taip pat lietuviškai.
Antanas Baranauskas pagarsėjo neeiliniais gabumais. Jo sukurta poema "Anykščių šilelis", kurioje apdainavo Lietuvos gamtos grožį ir skaudžią lietuvių tautos nedalią, tapo lietuvių literatūros klasika. Poetas sukūrė ir išvertė į lietuvių kalbą daug religinių giesmių, parašė eilėraščių, ėmėsi lietuvių kalbos norminimo darbo. A. Baranauskas palaikė ryšį su žymiausiais to meto kalbininkais - F. Špechtu, A. Šleicheriu ir kitais. Matematikos srityje tyrė pirminių skaičių savybes.
Vysk. A. Baranauskas buvo lenkų ir lietuvių katalikų vienybės prieš rusiškąją stačiatikybę šalininkas. Jo manymu, lietuvių kalba religiniame gyvenime turėjo sustabdyti caro valdžios skiepijamą rusų kalbą ir stačiatikybę. Vyskupas rūpinosi tuomet uždraustos lietuvių spaudos grąžinimu. 1901 metais pradėjo versti Bibliją į lietuvių kalbą, bet baigti nebespėjo. 1902 m. mirė. Palaidotas Seinų katedros koplyčioje.
***
Paminklo vyskupui ir lietuvių poetui A. Baranauskui Seinuose istorija yra įdomi ir kartu atspindi šio krašto vyksnių ypatumus. Pirma iniciatyva pastatyti Seinuose paminklą vysk. A. Baranauskui buvo iškelta dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Vėliau karo audra, kuri užgriuvo Suvalkų kraštą, sustabdė ne tik šį, bet ir daugelį kitų prasmingų sumanymų. Netrukus prasidėjo naujai savo nepriklausomybę atkūrusių Lietuvos ir Lenkijos valstybių atviras karinis konfliktas. Negalėjo būti nei kalbos apie paminklo statymą. Seinai tapo įnirtingų karinių veiksmų lauku. Vietoje turėjusio iškilti paminklo...