Ankstyvieji viurinieji vėlyvieji viduramžiai

 5
Microsoft Word 69 KB
7 puslapiai

Velyviejividurmaziai ir krikscionybe. Velyviejividurmaziai ir krikscionybe.

Ankstyvieji viduramžiai VII a. – XV a.
Vidurinieji viduramžiai XI a. – XIII a.
Vėlyvieji viduramžiai XIII a. – XV a.
Vidurinių amžių terminą pirmą kartą pavartoja pavartoja italų humanistai XV a. Juo norėta pažymėti tūkstantmetį tarp Romos imperijos žlugimo (V – VI a.) ir Renesanso. Kodėl ši epocha vadinama Viduriniais amžiais? Humanistų nuomone, tai buvo smukimo laikotarpis, barbarų, t.y. gotų, epocha, nuslopinusi antikos civilizaciją, apie kurią vėl imta kalbėti.
1000-1350 m. Bažnyčia vaidina itin svarbų vaidmenį. Kantriu savo vienuolių, kunigų, vyskupų darbu, pradėtu dar ankstesniais amžiais, ji platina krikščionybę, kartais net griebiasi kruvinų kryžiaus žygių; plėšia naujas žemes, stato pastatus, ramina, slaugo, teisia, pataria, moko ir meldžiasi. Žmones palaiko gilus tikėjimas: apimti išganymo idėjos, jie ima maldininko lazdą, metasi į kryžiaus žygių nuotykius, stato katedras. XI, XII, XIII a. Gimsta arba atgimsta miestai ir kaimai, vystosi žemės ūkio ir amatų technika, palengvindama milijonų valstiečių darbą.
Tai taip pat laikas, kai žinija, išėjusi iš vienuolynų, sklinda per naujas institucijas, universitetus. Šiuo laikotarpiu apie karalius kuriasi valstybės, turinčios savo kalbą. Nuolat gresia badas ir maras, tebeegzistuoja smurtas. Visos šios su karais susijusios žmonijos rykštės staiga vėl užgriūva XIV a. viduryje , prasidėjus Šimtamečiui karui. Tačiau šuolis jau įvyko, jis lemia Europos dominavimą pasaulyje iki pat XX a.
Terminas “viduramžiai” nevisiškai tinka Vakarų pasauliui, o juo labiau musulmonams, Bizantijai ar Kinijai apibūdinti. Pastarojoje apie 1000m. jau naudojamasi kompasu, žinomas popierius, knygų spausdinimo menas, parakas To meto Kinijoje klesti ekonomika, kuriami rafinuoti meno kūriniai. Antikinį mokslą paveldėję musulmonai kaupia, papildo ir plėtoja įvairiapuses žinias. Kartu su Bizantija jie tarpininkauja materialinių gėrybių ir idėjų mainuose tarp Rytų ir Vakarų.
V a. Romos imperiją užplūdo barbarų gentys – gotai, vandalai, hunai ir kt. 476 m. buvo nuverstas paskutinis Romos imperatorius. Romėnų miestai su tais laikais įspūdinga adekvatų ir kanalizacijų sistema buvo sugriauti arba ištuštėjo. Europa suskilo į šimtus smulkių savarankiškų valstybėlių.
Feodalinė visuomenė. Už miestų sienų vakarų Europos viduramžių visuomenė rėmėsi feodaline sistema. Visuomenės viršūnėje buvo senjorai (stambieji žemvaldžiai), kurie už karo tarnybą skirdavo žemės riteriams. Riteriai mažais sklypeliais išnuomodavo valstiečiams, o šie už tai turėjo eiti lažą ir mokėjo duoklę. Daugelis valstiečių asmeniškai priklausė nuo riterių. Jie beveik...