Anglų kalbos laikai

Anglų konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 39 KB
2 puslapiai

Anglų kalbos laikai konspektas. Anglų kalbos laikai konspektas.

Present Simple – esamasis paprastasis veiksmažodžio laikas. Šis laikas naudojamas kalbant apie veiksmus kurie vyksta dažnai = often, kiekvieną dieną = every day, bendrai = generally, įprastai = usually, kartais = sometimes, kaip taisyklė = as a rule, savaitgaliais = at weekends ir pan. Visi veiksmai, kurie išreiškiami šiuo veiksmažodžio laiku, vyksta dabartyje, tačiau ne konkrečiu einamuoju momentu. Pvz. sakinyje “Aš skaitau knygas kiekvieną dieną.” reikėtų naudoti Present Simple laiką, kai tuo tarpu sakinyje “Aš skaitau knygą šiuo momentu.”, reikėtų naudoti kitą veiksmažodžio laiką t.y. Present Continuous (apie kurį pakalbėsime vėliau).
Present Simple teigiamos formos sudarymas
Teigiama forma sudaroma iš veiksmažodžio bendraties, be dalelės “to” (bendratis yra pvz.: “to play  žaisti, to go  eiti, važiuoti). Atkreipkit dėmesį, kad veiksmažodžių, kurie naudojami su asmenimis he, she, it, (apibendrintai jie vadinami vienaskaitos trečiuoju asmeniu) galūnė prisijungia raidę – s. Jeigu veiksmažodiai baigiasi galūnėmis ss, sh, ch, arba x, jie prisijungia galūnę –es.
Taip pat reikia atkreipti dėmesį į veiksmažodių “go” “have” darybą, nes šie veiksmažodžiai, kai naudojami su vienaskaitos trečiuoju asmeniu įgyja formas “goes”, “has”.

Present Simple klausiamosios formos sudarymas
Klausiamoji forma sudaroma su pagalbiniu veiksmažodžiu “do”, o esant vienaskaitos trečiajam asmeniui (he, she, it), klausimas sudaromas su pagalbiniu veiksmažodžiu “does”. Galūnės –s ir –es atkrenta, o veiksmažodžiai naudojami bendraties formoje, be dalelės “to”.

Present Simple neigiamos formos sudarymas
Neigiamoji forma sudaroma su pagalbiniu veiksmažodžiu “don’t = do not”, o esant vienaskaitos trečiajam asmeniui (he, she, it), neiginys sudaromas su pagalbiniu veiksmažodžiu “doesn’t = does not”. Galūnės –s...