Anglu kalba countable and uncountable nouns

Anglų rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 27 KB
1 puslapis

Countable and uncountable nouns:
Kai kurie daiktavardžiai yra suskaičiuojami (door, pen, book), o kiti yra nesuskaičiuojami (milk, paper, shampoo). Suskaičiuojamus daiktavardžius galime naudoti vienaskaitoje su nežymimaisiais artikeliais (a door) ir tai pat daugiskaitoje (two pens, some books). Mes negalime naudoti nesuskaičiuojamų daiktavardžių su nežymimaisiais artikeliais ir daugiskaitoje (some milk).

Some, any:
Some ir any naudojame kalbėdami apie kiekį, bet ne apie didelį kiekį.
Some naudojame “pozytiviuose” sakiniuose su nesuskaičiuojamais daiktavardžiais (some shampoo) ir daugiskaitos suskaičiuojamuose daikt. (some books). Taip pat naudojame klausimuose ir pasiūlimuose kai mes tikimės atsakymo “taip”.
A: Would you like some tea? B: Yes I’d love some. Any naudojame su daugiskaitos suskaičiuojamais daiktavardžiais, nesuskaičiuojamais daiktavardžiais klausimuose, kai mes nežinome atsakymo ir neigiamuosiuose sakiniuose. Have you got any brothers or sisters? I didn’t any bread.

A few, a little:
A few ir a little naudojame kalbėdami apie mažus skaičius. Few naudojame su suskaičiuojamais daikt. Klausimuose paprastuose sakiniuose. You can have a few sweets. Little naudojame su nesusk. daikt. Klausemuosiuose ir paprastuose sakiniuose.

A lot (of), much many:
A lot of naudojame kalbėdami apie didelius kiekius. A lot of naudojame su suskaičiuojamais ir nesusk. daikt....