Anglis1

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

ANGLIS

Anglis – vienas svarbiausių gamtos elementų. Jos junginiai yra gyvosios gamtos – floros ir faunos – pagrindas.
Anglis sudaro 0,023% Žemės plutos masės. Gamtiniai neorganiniai anglies junginiai – karbonatai. Daug anglies yra degiose iškasenose: anglyse , naftoje , durpėse , skalūnuose ir gamtinėse dujose. Tai seniausių laikų Žemės augmenijos liekanų skilimo produktai. Akmens anglyse – antracite – yra iki 98% grynos anglies. Anglis sudaro maždaug 18% gyvų organizmų masės.
Anglies alotropinės atmainos skiriasi viena nuo kitos savo sandara. Bet visų šių alotropinių atmainų anglies atomai yra susijungę keturiomis jungtimis – vienų ( deimanto ) – viengubosiomis , kitų ( grafito ) – dvigubosiomis ar net trigubosiomis ( karbino ). Kadangi tokia skirtinga alotropinių atmainų sandara , todėl skirtingos ir jų savybės.
Geriausiai žinomi deimantas ir grafitas. Grafito sandara ypatinga tuo , kad anglies atomų grandinė , sudaranti vieną plokštumą , menkai susijusi su kita plokštuma. Be to , atstumai tarp anglies atomų grafito ciklinėse grandinėse ir tarp plokštumų yra skirtingi – tarp plokštumų jie didesni. Todėl grafito plokštumos gali judėti viena kitos atžvilgiu. Brėždami liniją pieštuku , popieriaus lape paliekame anglies atomų grandinėlių pėdsaką – viena nuo kitos atskiria grafito plokštelės. Ši grafito savybė , taip pat jo laidumas plačiai taikomas technikoje ir buityje.
Grafitinės sandaros yra akmens ir medžio anglys , suodžiai. Dar viena ypatybė – anglis , gauta kaitinant akmens anglį (koksas ) , o ypač medieną ( medžio anglis ) , yra labai akyta ir korėta. Ji aktyviai dalyvauja reakcijose ( nes labai didelis paviršius ). Todėl tokia anglis kaip reduktorius naudojama metalurgijoje. Kai kurios medžiagos gali sukibti su korėtos anglies paviršiumi. Akytoji , kitaip vadinama aktyvioji , anglis tarsi kokia kempinė sugeria medžiagas. Šis reiškinys vadinamas adsorbcija. Adsorbcijos būdu šalinamos įvairios priemaišos , valomos biologiškai aktyvios medžiagos , anglies tablečių duodama apsinuodijus. Tokiu pačiu principu pagrįsta ir dujokaukės konstrukcija , nes aktyviosios anglies filtrai valo orą.

Visiškai kitokia...