Angliavandeniai3

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 48 KB
4 puslapiai

Monosacharidai referatai. Monosacharidai referatai.

Kauno Kovo 11- osios vid. mokykla.

Referatas

ANGLIAVANDENIAI


Sudarė: Vaidas
Berinkevičius ir
Aurelijus Briaunys


Kaunas 2003

PLANAS1.Kas yra angliavandeniai……1
2.Monosacharidai2
3.Disacharidai3
4.Polisacharidai4
5.Kas yra gliukozė?5
6.Sacharozė7
7. Krakmolas8
8. Naudota literatūra9


MONOSACHARIDAI

Monosacharidų savybės:
Monosacharidai – kietos, gerai tirpios vandenyje, dažniausiai saldžios medžiagos.
Pagal C atomų skaičių monosacharidai skirstomi į triozes (3 C), tetrozes (4 C), pentozes (5 C), heksozes (6 C) ir t.t.
Nesisteminiai monosacharidų pavadinimai baigiasi galūne – ozė.
Monosacharidų molekulėse yra okso- ir hidroksigrupių, todėl jie yra polihidroksialdehidai (aldozės) arba polihidroksiketonai (ketozės).
Monosacharidai turi vieną arba kelis chiralinius centrus ir yra optiškai veiklios medžiagos.
Monosacharidų erdviniai izomerai, nesantys vienas kito veidrodinis atspindys bei besiskiriantys fizikinėmis savybėmis, vadinami diastereomerais. Kiekvienas monosacharidų diastereomeras turi trivialųjį pavadinimą. Iš aldopentozių reikšmingiausi diastereomerai yra ribozė ir ksilozė, o iš heksozių organizme dažniausiai aptinkami šie diastereomerai: gliukozė, manozė (aldoheksozės) ir fruktozė (ketoheksozė).
Monosacharidų erdviniai izomerai, esantys vienas kito veidrodinis atspindys, vadinami enantiomerais (optiniais izomerais). Enantiomerams būdingos identiškos fizikinės ir cheminės savybės, išskyrus vieną. Jie suka poliarizuotą šviesos plokštumą vienodos reikšmės, tačiau priešingo ženklo kampu.
Kiekvienas monosacharido diastereomeras (ciklinis ar neciklinis) turi du enantiomerus: dešiniojo sukimo (+) ir kairiojo sukimo (-). Enantiomerai tradiciškai skirstomi į dvi D- ir L-genetines eiles. D-eilei priskiriami tie enantiomerai, kurių paskutiniojo chiralinio centro (labiausiai nutolusio nuo oksogrupės) konfigūracija yra tokia pati, kaip ir konfigūracinio standarto D-glicerolio aldehido. L-eilės enantiomerų paskutinio asimetrinio C konfigūracija sutampa su L-glicerolio konfigūracija.
•Monosacharidų ir jų darinių cheminės savybės
Monosacharidams būdinga oksociklotautomerija. Cheminiuose virsmuose gali dalyvauti kiekvienas tautomeras atskirai arba įvairių tautomerų visuma.
Rūgštinės-bazinės savybės
Monosacharidai yra polihidroksiliniai alkoholiai. Panašiai kaip glicerolis (pKa  14.0) vandeniniuose tirpaluose jie nepasižymi rūgštinėmis savybėmis.

DISACHARIDAI (Oligosacharidai)

Disacharidų struktūra ir...