Angliavandeniai1

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 48 KB
4 puslapiai

Angliavandeniai

Angliavandeniai – gamtinės medžiagos, daugumos kurių formulė Cm(H2O)n;
m ( 3. Kai kurie angliavandeniai tarp jų ir įprastas cukrus (sacharozė) yra
saldūs, todėl dar jie vadinami tiesiog cukrumis. Angliavandeniai skirstomi
į į monosacharidus disacharidus ir polisacharidus. Polisacharidų grupė
paprastai sudaryta iš 2-10 monosacharidų molekulių, vadinama
oligosacharidais (gr. oligo – nedaug). Monosacharidais vadinami
paprasčiausi angliavandeniai, jie hidrolizės reakcijos metu nesuskyla į
paprastesnius angliavandenius. Polisacharidai hidrolizės metu skyla į
mažiau sudėtingus arba paprasčiausius angliavandenius.
Monosacharidai klasifikuojami, remiantis dviem požymiais:
1. Anglies atomų skaičiumi anglies atomų grandinėje
2. Oksogrupės padėtimi anglies atomų grandinėje
Paprasčiausių monosacharidų struktūra:

Glicerino aldehidas
Dioksiacetonas

Pirmuoju prasideda polioksialdehidų eilė, o antruoju – polioksiketonų eilė.
Yra du veidrodiniai glicerino aldehido izomerai (jie žymimi raidėmis D ir L
), nes jo molekulėjė yra vienas asimetrinis atomas (formulėje jis pažymėtas
žvaigždute).
Sudėtingesnių monosacharidų molekulėse yra ne vienas, o keletas asimetrinių
atomų ir prie kiekvieno jų galimos dvi skirtingos pakaitų konfiguracijos.
Jeigu molekulėje yra n tokių atomų, tai bendras erdvinių izomerų skaičius
yra 2n . Pavyzdžiui, žinoma 16 izomerinių polioksialdehidų (8 poros optinių
antipodų), kurių struktūrinė formulė tokia:

Vienas iš tų šešiolikos izomerų – D gliukozė – gamtoje labai paplitęs
monosacharidas.
Monosacharidų priklausymas D arba L stereocheminei eilei nustatomas,
lyginant toliausiai nuo karbonilo grupės nutolosio asimetrinio anglies
atomo konfigūraciją su glicerolio aldehido asimetrinio anglies atomo
konfigūracija:
Priklausymas D arba L stereocheminei eilei nulemia angliavandenių
biologinę svarbą, nes dauguma gamtinių monosacharidų priklauso D eilei. Į
gyvųjų organizmų, tarp jų ir žmogaus, sudėtį įeinantys monosacharidai
beveik išimtinai yra D-stereocheminės eilės (D-gliukozė, D-galaktozė, D-
ribozė, D-fruktozė ir kt.). Gyvieji organizmai sugeba įsisavinti tik D-
eilės monosacharidus, o L-eolės neįsisavina. Pvz. mielių ląstelės sugeba iš
D-gliukozės gaminti alkoholį, o iš L-gliukozės alkoholis negaminamas,
tačiau yra atvejų kai L-izomeras yra labiau paplitęs negu D. Pvz. L-
arabinozė augaluose labiau paplitusi negu D-arabinozė, kurios turi tik tam
tikros bakterijų rūšys.
Monosacharidai – kietos ir lengvai tirpstančios vandenyje medžiagos. Jų
fizikines...