Angliavandeniai

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 47 KB
4 puslapiai

+angliavandeniai referatas. Angliavandeniai referatai. Chemijos referatas angliavandeniai. +angliavandeniai referatas. Angliavandeniai referatai. Chemijos referatas angliavandeniai.

VILNIAUS KOLEGIJA
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Chemijos savarankiškas darbas
Angliavandeniai


Darbą tikrino:
dėst.

Vilnius
2005
TURINYS

Angliavandeniai 1.
Monosacharidai 2.
Disacharidai 3.
Maltozė 3.
Celobiozė 3.
Laktozė 4.
Sacharozė 4.
Krakmolas 5.
Glikogenas 6.
Celiuliozė 6.
Chitinas 7.
Literatūra 8.

Angliavandeniai – svarbūs gyvojo organizmo cheminiai junginiai. Jie
sudaro pagrindinę organinių junginių masės dalį žemėje. Terminą
“angliavandeniai (karbohidratai)” pirmą kartą pavartojo K. G. Šmitas 1844
m. Tuo metu buvo manoma, kad visi angliavandeniai yra anglies ir vandens
junginiai, turintys bendrą formulę Cm(H2O)n. Anglies, vandenilio ir
deguonies atomų santykis angliavandenių molekulėje yra 1:2:1.
Gamtoje angliavandeniai egzistuoja monomerų ir polimerų pavidalu, todėl
visi angliavandeniai skirstomi į dvi grupes: monosacharidus ir
polisacharidus. Polisacharidų grupė sudaryta iš 2-10 monosacharidų
molekulių, vadinama oligosacharidais (gr. oligo – nedaug). Monosacharidais
vadinami paprasčiausi angliavandeniai, jie hidrolizės reakcijos metu
nesuskyla į paprastesnius angliavandenius. Polisacharidai hidrolizės metu
skyla į mažiau sudėtingus arba paprasčiausius angliavandenius.
Monosacharidai klasifikuojami, remiantis dviem požymiais:
1. Anglies atomų skaičiumi anglies atomų grandinėje
2. Oksogrupės padėtimi anglies atomų grandinėje
Remiantis anglies atomų skaičiumi monosacharidai skirstomi į triozes,
turinčias 3C, tetrozes, turinčias 4C, pentozes, turinčias 5C, heksozes,
turinčias 6C. Labiausiai gamtoje paplitusios pentozės ir heksozės.
Monosacharidų cheminės savybės rodo, kad monosacharidų molekulės egzistuoja
ne tik atvirų, bet ir ciklinių struktūrų pavidalu. Monosacharidai ciklinėse
struktūrose vaizduojami perspektyvinėmis W. Haworth‘o formulėmis.
Šešianariai ciklai vadinami piranoziniais, o penkianariai – furanoziniais,
atsižvelgiant į jų panašumą į heterociklinius junginius – piraną ir furaną.
Ciklų susidarymo metu karbonilo C atomas tampa asimetriniu, todėl susidaro
du izomerai, kurie skiriasi H ir OH padėtimis prie C-1 atomo. Šie izomerai
žymimi α ir β. Kadangi beveik visų monosacharidų molekulėse yra asimetrinių
anglies atomų, angliavandeniai yra skirstomi į D ir L stereochemines eiles.
Monosacharidų priklausymas D arba L stereocheminei eilei nustatomas,
lyginant toliausiai nuo karbonilo grupės nutolosio asimetrinio anglies
atomo konfigūraciją su glicerolio aldehido asimetrinio anglies atomo
konfigūracija:
Priklausymas D arba L stereocheminei...