Analizės

Jonas biliūnas ?brisiaus galas?. Autorius jonas biliūnas – xix a. Lyrinės prozos pradininkas. Novelių centre – atstumta nereikalinga būtybė kuriai nebėra vietos kasdieniniame pasaulyje. Jono biliūno kūrybai būdinga gradacija. Vaizduojamas gyvenimas skausmingas tragiškas bet vis dėlto neatrodo niūrus nes šalia tamsaus vaizdo autorius stato šviesų. Siužetas tema j. Biliūno ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  4 psl.
2011 06 25
Salomėja nėris. ?diemedžiu žydėsiu?. Dauguma s. Nėries eilėraščių yra apie gamtą. Vienas iš jų – ?diemedžiu. Žydėsiu?. Šio kūrinio laikas – pavasaris. Jau pirmose eilutėse mums. Susidaro įspūdis kad eilėraštis yra apie pavasarį gyvybės sugrąžintoją į. Žemę. Kūrinyje į pavasarį kreipiamasi tarsi į žmogų ?ir vienąkart. Pavasari tu vėl atjosi drąsiai. ? ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
Turinys. Santrauka. Įvadas. Verslo aprašymas. Pagrindiniai įmonės tikslai. Įmonės uždaviniai. Verslo aplinkos. Mikroaplinkų analizė. Makroaplinkų analizė. Marketingo planas. Kainų strategija. Nuolaidų sistema. Reklama ir rėmimas. Vieta patalpos ir jų įrengimas. Vietos pasirinkimas. Įmonės patalpos. Reikiamos įrangos įsigijimas. Personalas. Organizacinė valdymo struktūra. ...
Ekonomika,  Analizės,  10 psl.
2011 06 25
Maironio lyrika kupina meilės gamtai ir žmogui. Gamtos vaizdai poeto eilėraščiuose susiklosto iš konkrečių aplinką įvardijančių žodžių ir vietovardžių. Jie kūrinyje įgyja poetišką kilnią prasmę. Žodžiai kuriais maironis kalba apie gamtą tampa tėvynės ženklais. Maironio lyrikos šedevras - eilėraštis ?vakaras ant ežero keturių kantonų. Eilėraštį sudaro dvi ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
66 sonetas ir hamleto monologas ?būti ar nebūti?. V. Šekspyras – vėlyvojo renesanso anglų rašytojas vienas žymiausių dramaturgų pasaulyje. Didysis jo veikalas - penkių veiksmų tragedija ? hamletas?. Čia atskleidžiamas slaptas rūmų gyvenimas santykiai tarp įvairių luomų atstovų valdžios ir keršto troškimas. Pagrindinis tragedijos veikėjas – princas hamletas – ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  2 psl.
2011 06 25
Jurgis savickis – xx a. Epochos europinės kultūros žmogus siekiantis kūrybinės išraiškos modernumo originalumo. Jo kūrybos principas – estetiškumas efekto psichologijos siekimas perdėta elegancija subtilus individualizmas. J. Savickio proza yra moderni potekstėje smerkianti bet kokias kaukes nusistovėjusius įpročius ir papročius. Todėl dažnas jo kūrinių veikėjas yra vaikas ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
Eilėraščio miškas ūžia vaizdai niūrūs baisūs. Nuotaika liūdna graudi. Gaudžiantis miškas atskleidžia subjekto būseną. Herojui skaudu kad miškas išniekintas kai kiekvieną medį laužo vėjas tada jaučia tarsi kas širdį replėmis gniaužytų. Maironio eilėraštyje rašoma ir apie miško jausmus ir apie žmogaus jausmus. Maironis didžiuojasi lietuvos praeitimi ir niekina ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
I. Vytauto mačernio kūryba - filosofinė poezija. Metaforiškose ?vizijose? jis ieško atsakymų į būties klausimus. Ii. Nevaržomai keliaudamas laiku lyrinis ?aš? ieško gyvenimo prasmės žmogaus būties pagrindų. Šviesa vasara ramybė bei rimtis siejasi su praeitimi ir dabartimi. A namai - tai ta vieta kurioje galima pailsėti atsiriboti nuo pasaulio negandų. Lyrinis ?aš? pasiilgęs ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  2 psl.
2011 06 25
J. Biliūno novelės ?lazda? ištraukos analizė. Novelės pavadinimas tarsi įprasmina patirtą tėvo skriaudą ir patyčią. Juk lazda- tai įrankis su kuriuo niekas neglosto. O skliausteliuose esanti pastaba ? mano draugo pasakojimas? – pabrėžia novelės tikroviškumą. Svarbiausias j. Biliūno prozos savitumas - pasakojimas pirmuoju asmeniu. Rašytojo kūryba labai autobiografiška ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
Į lietuvių literatūros istoriją kaip pirmasis grožinės kūrybos klasikas k. Donelaitis atėjo su poema ?metai?. K. Donelaičio metai sukurti xviii amžiaus 7-ame - 8-ame dešimtmetyje pirmą kartą paskelbti 1818m. Padėjo pagrindus pasaulietinei grožinei lietuvių literatūrai. ?metai? - keturių dalių poema vaizduojanti to laikmečio būrų gyvenimą ir buitį. Kristijonas donelaitis ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  3 psl.
2011 06 25
Anglų dramaturgas ir poetas viljamas šekspyras jau seniai klasika tapusių dramų tragedijų ?hamletas? ?karalius lyras? ir kt. Autorius. Jo kūryboje ypač sonetuose vyrauja meilės ir draugystės temos. Ne išimtis ir 116-asis sonetas. Šio soneto lyrinis ?aš? meilę lygina su ištikima draugyste ir pabrėžia jos sąlygas. Juk meilė – dar ne meilė jeigu ją. Sutriuškina klasta ir ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  1 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Profesinės praktikos tikslas. Praktikos užduotys. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos pareiginiai nuostatai. Teisinis statusas. Organizacijos išorinė ir vidinė aplinka. Organizacijos valdymo struktūra. Ab ?vilniaus pergalės? pardavimo taikoma strategija taktika. Ab ?vilniaus pergales? komunikacinis procesas įmonėje. Ab ?vilniaus pergales? reklamos ...
Ekonomika,  Analizės,  18 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Prekės klasifikacija lygiai ir asortimentas. Informacijos šaltiniai. Rinkos segmentacija. Paskirstymas. Prekės modifikacija. Išvados. Literatūra. Įvadas. Traškučiai yra vienas iš populiariausių greitų užkandžių pasaulyje. Jie atsirado 1853 m. Jav. Jų atsiradimo istorija yra ganėtinai įdomi. Bulvių traškučiai buvo išrasti atsitiktinai. Jie buvo ...
Marketingas,  Analizės,  10 psl.
2011 06 25
Kazys boruta. ?baltaragio malūnas?. Pasakos podirvis romane. Baugiame pasaulyje kazys boruta ryžosi rašyti romaną kuriame atsivertų lietuvių tautos dvasios jos kūrybingumo gelmės. Jos turėjo būti slaptos svetima akim neįžvelgiamos - tautosakinės gimusios po šiaudine pastoge ir dabar po ja vėl ieškančios prieglobsčio. Tai turėjo būti gynybinė siena pastatyta iš pasakos ...
Anglų kalba,  Analizės,  2 psl.
2011 06 25
Donkichotas. Kvestimas pozityvistas konstruktyvus demokratas. Apibendrinantys bruožai. Tai nepavargstantis naujų įdėjų generatorius nuolat ieškantis naujovių parodantis senų metodų ydas paaiškinantis kaip jas pakeisti. Jis mąsto abstrakčiai linkęs tirti paslėptą objektų esmę. Gana įžvalgus bet nemoka savo minčių aiškiai išdėstyti kitiems – jo idėjos atrodo šiek tiek ...
Lietuvių kalba,  Analizės,  5 psl.
2011 06 25