Analizės planas1

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 33 KB
1 puslapis

Teksto pobūdis:
1. ką rodo pirmieji texto enklai: grafinė forma, pavadinimas, pirmosios eilutės?
2. ar aiku kokio anro, tipo kūrinys?
3. kokia problematika, kalbėjimo kryptis (apie tai ypač daug pasako pavadinimas, jei yra, paantratė, epigrafas)?
4. kox texto pradios ir pabaigos vaidmuo kūrinio reikmės struktūroje (pradia duoda kodą, pabaiga - mitą Lotmanas)?
5. kox texto statusas (programinis eilėratis ar juodratinis variantas, klasika ar debiutas, tipikas raytojui, srovei, laikotarpiui ar iimtis)?
6. kokia pasaulėiūra, vertybių sistema rykėja i texto. Kas jo autoriui labai svarbu?

Struktūra:
1. kas texte kalba, kam textas adresuojamas, ar galima apčiuopti texto teritoriją?
2. kox pasakotojas (lyrikoje - subjektas) - neutralus, visainis (būtina atskirti pasakotoją ir autorių)?
3. ar įvykiai atpasakoti tokia tvarka kaip jie įvyko?
4. kokia texto kompozicija?
5. kox laikas (fabulos ir pasakojimo) - istorinis ar neapibrėtas ir pan.?
6. texto erdvė: tikrovika - sąlygika (fantastinė - mitinė), vertikalioji - horizontalioji, atvira - udara, abstrakti - konkreti.
7. atlikėjai (veikėjai, personaai, herojai): subjektas - objektas, prieininkas - pagalbininkas, adresantas (lėmėjas: dievas, likimas, istorija, aistros) - adresatas (nebūtina iekoti visų).
8. kox pasakotojo, kalbančiojo santykis su kitais veikėjais, aplinka?
9. kox texto siuetas, veiksmas, jo etapai?
10. kokios temos...