Analizes planas

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Analizės ir interpretacijos Planas.

Bendrai:

Darbas turi būti nuoseklus:
pradžia, dėstymas, pabaiga – išvados. Tekstas kuriamas iš pastraipų (pastraipos
sandara: teiginys, įrodymas, argumentai, išvada). Pastraipa neturėtų baigtis
citata, nebent citata apibendrintų pastraipos turinį.
/> Suskirstykite ištrauką prasminiais segmentais – dalelėmis. Pieštuku
pasibraukite ypač informatyvius sakinius, žodžius.

Iššifruokite
kūrinio pavadinimą: tiesioginė reikšmė, perkeltinė, filosofinė –
apibendrinamoji.

I. Įžanga (autoriaus, jo kūrybos, kurio
ištrauką nagrinėsite, pristatymas).

Kada kūrė autorius? Kokiai
literatūros srovei (krypčiai) priklauso jo kūryba? Kokio žanro (ar kokių žanrų)
kūrinių šis rašytojas yra parašęs? Kuo reikšmingas kūrinys, kurio ištrauką (ar
visą) nagrinėsite, kaip jis susijęs su kitais autoriaus kūriniais? Koks jo
pobūdis, žanras, tipas, apie ką jame kalbama, kokios keliamos problemos? />
Interpretacijos pradžia turi būti susijusi su analizuojama ištrauka.
Tam tinka ištraukos, kūrinio kontekstas: ištraukos vieta kūrinyje (gal
užuomazga, gal kulminacija, gal atomazga, gal keliamos visam kūriniui svarbios
problemos, gal randami motyvai, argumentai ar detalės reikšmingos visam
kūriniui), jos reikšmė; ryšys su kūrėjo biografijos momentais, asmenybės...