Analizės planas

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 33 KB
1 puslapis

Teksto pobūdis:
1. ką rodo pirmieji texto ženklai: grafinė forma, pavadinimas, pirmosios eilutės?
2. ar aišku kokio žanro, tipo kūrinys?
3. kokia problematika, kalbėjimo kryptis (apie tai ypač daug pasako pavadinimas, jei yra, paantraštė, epigrafas)?
4. kox texto pradžios ir pabaigos vaidmuo kūrinio reikšmės struktūroje (“pradžia duoda kodą, pabaiga - mitą” Lotmanas)?
5. kox texto statusas (programinis eilėraštis ar juodraštinis variantas, klasika ar debiutas, tipiškas rašytojui, srovei, laikotarpiui ar išimtis)?
6. kokia pasaulėžiūra, vertybių sistema ryškėja iš texto. Kas jo autoriui labai svarbu?

Struktūra:
1. kas texte kalba, kam textas adresuojamas, ar galima “apčiuopti” texto teritoriją?
2. kox pasakotojas (lyrikoje - subjektas) - neutralus, visažinis (būtina atskirti pasakotoją ir autorių)?
3. ar įvykiai atpasakoti tokia tvarka kaip jie įvyko?
4. kokia texto kompozicija?
5. kox laikas (fabulos ir pasakojimo) - istorinis ar neapibrėžtas ir pan.?
6. texto erdvė: tikroviška - sąlygiška (fantastinė - mitinė), vertikalioji - horizontalioji, atvira - uždara, abstrakti - konkreti.
7. atlikėjai (veikėjai, personažai, herojai): subjektas - objektas, priešininkas - pagalbininkas, adresantas (lėmėjas: dievas, likimas, istorija, aistros) - adresatas (nebūtina ieškoti visų).
8. kox pasakotojo, kalbančiojo santykis su kitais veikėjais, aplinka?
9. kox texto...