Analizės

Referatas
 5
Microsoft Word 98 KB
12 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS………………………………………………………………………………………………3
HORIZONTALIOJI ANALIZĖ……………………………………………………………………….4
Išvados………………………………………………………………………………………………….5
Pelno (nuostolio) ataskaita……………………………………………………………………………10
Išvados…………………………………………………………………………………………………11
VERTIKALIOJI ANALIZĖ…………………………………………………………………………13-14
Išvados…………………………………………………………………………………………………15
Pelno (nuostolio) ataskaita……………………………………………………………………………16
Išvados…………………………………………………………………………………………………17
PELNINGUMO RODIKLIAI………………………………………………………………………18
Išvados…………………………………………………………………………………………………19
TURTO PELNINGUMO RODIKLIAI………………………….……………………………….……20
Išvados ………………………………………………………………………………………………20
NUOSAVO KAPITALO PELNINGUMAS…………………………………………………….…21
Išvadaos………………………………………………………………………………….………….…21
TRUMPALAIKIO TURTO MOKUMO RODIKLIAI………………………………………….….…22
Išvados ………………………………………………….……………………………………….….…23
ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI ……………………………………………….24
Išvados……………………………………………………………………………………………….27
KAPITALO RINKOS RODIKILIŲ ANALIZĖ…………………………………………………….28
Išvados…………………………………………………………………………….……………….…29

BENDRA IŠVADA…………………………………………………………………………….……30

ĮVADAS

Siekdami pažinti gamtos ir visuomenės reiškinius bei procesus, žmonės nuo neatmenamų laikų juos analizuoja. Visuomeniniai, kaip ir ekonominiai procesai dažnai analizuojami...