Anaksagoro filosofija

Referatas
 5
Microsoft Word 46 KB
3 puslapiai

Anaksagoras referatas. Anaksagoras referatas.

Anaksagoras, gimęs apie 500 metus ir miręs tikriausiai 428 m.pr.Kr., buvo pirmasis Atėnuose apsigyvenęs filosofas. Su Anaksagoru Atėnuose prasideda filosofija. Jis reprezentuoja tikrą mokslininko ir tyrėjo tipą. Pagal kilmę jis nebuvo atėnietis, gimė Klazomenuose Jonijoje. Jau būdamas subrendęs vyras persikėlė į Atėnus, kuriuose kaip tik tada prasidėjo aukso amžius ir kurie nuo tol kelioms filosofų kartoms buvo filosofijos sostinė.
Savo filosofijoje jis sukūrė panašią teoriją į tą, kurią beveik tuo pat metu skelbė Empedoklis. Tačiau jis buvo visiškai kitokio tipo žmogus nei Empedoklis: blaivesnis ir paprastesnis, neturintis poetinių ir politinių aspiracijų, nevaidinantis pranašo vaidmens. Jis norėjo būti vien tik tyrinėtojas. Gyveno savanoriškai pasirinktame skurde, nevertindamas kitų gėrybių, išskyrus protines. Atėnuose jis susidraugavo su žymiausiais Jaunosios Graikijos žmonėmis: su pačiu Perikliu, su garsėjančiu tragiku Euripidu, šlovinančiu dvasios laisvę ir lygybę, su didžiuoju skulptoriumi Feidiju. Atrodo, jis bus padaręs didelę įtaką Perikliui, o per jį ir Graikijos likimui. Jų draugystė ir bendradarbiavimas truko apie trisdešimt metų ir baigėsi tragiškai: Peloponeso karo išvakarėse Periklio priešai, norėdami jam pakenkti, smogė jo draugui. Anaksagoras, kuris tuo metu buvo išvykęs iš Atėnų, buvo už akių apkaltintas ir nuteistas mirti dėl savo astronominių ir religinių pažiūrų. Graikijoje tai nebuvo vienintelis filosofo apkaltinimas politiniu pagrindu. Mirė Anaksagoras Lampsake.
PIRMTAKAI. Anaksagoro filosofijos pirmtakai buvo tie patys, kaip ir Empedok-lio: Jonijos gamtos filosofai, ypač Herakleitas, ir, antra, - elėjiečiai. Iš elėjiečių jam turėjo reikšmės ne tik Parmenidas, bet ir Zenonas, iš kurio perėmė begalinio medžiagos dalumo idėją.
l. MEDŽIAGOS TEORIJA. Anaksagorui, kaip ir Empedokliui, aksioma buvo Parmenido teiginys, kad visa, kas yra, negali liautis buvę. Ir lygiai tokiu pat būdu jis šitą teiginį derino su daiktų kintamumo faktu: pasaulio dėmenys yra nekintami, bet susijungdami ir išsiskirdami jie sudaro įvairias struktūras. „Helenai nepalankiai žiūri į atsiradimą ir išnykimą, nes iš tikrųjų niekas...