Amtonas pavlovičius čechovas

Lietuvių rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

Rasinys ap. Rasinys ap.

Amtonas Pavlovičius Čechovas

Apie:
Rusų prozaikas, dramaturgas, trumpo apsakymo meistras.

Rašytojo dėdė iš tėvo pusės, Voronežo gubernijos baudžiauninkas, save ir savo šeimą pats išpirko iš baudžiavos. A. P. Čechovas gimė 1860 m. Taganroge, trečios gildijos pirklio šeimoje. Nuo vaikystės turėjo padėti tėvui, darbavosi jo parduotuvėje. Tėvas taip pat organizavo bažnytinį chorą, ir visi jo vaikai turėjo jame giedoti. Mokėsi graikų mokykloje. Buvo auklėjamas pagal griežtas pirklių luomo tradicijas.

1868 – 1879 m. A. P. Čechovas mokėsi Taganrogo gimnazijoje. Kai šeima, bankrutavus tėvo parduotuvei, persikėlė į Maskvą, Antonas liko Taganroge baigti mokyklos. Teko gerokai pavargti, kad užsidirbtų pragyvenimui. Baigęs mokytis ir jis išvyko į Maskvą ir įstojo į Maskvos universiteto medicinos fakultetą.

A. P. Čechovas buvo linksmo būdo, apdovanotas pastabiu protu, mokėjo linksmai pašmaikštauti, pamatyti mažiausius žmonių gyvenimo humoro ir satyros vertus momentus. Anksti pradeda bendradarbiauti satyriniuose leidiniuose. 1880 m., dar būdamas studentu, pradėjo spausdinti trumpus humoristinius apsakymėlius žurnaluose „Žiogas“ („Стрекоза“), „Žadintuvas“ „Будильник“, „Šukės“ („Осколки“) ir kituose. Pasirašinėjo įvairiomiais slapyvardžiais, bet dažniausiai - Antošos Čechontės. Parašė keletą vienaveiksmių vodevilių – „Ivanovas“, „Meška“, „Vestuvės“, „Jubiliejus“ ir kt.

1884 m. baigė universitetą ir pradėjo dirbti gydytoju. Pasirodė pirmoji jo apsakymų knyga „Melpomenijos pasakos“. Šio rinkinio A.P. Čechovo apsakymus pamėgo skaitytojas, o kitą apsakymų rinkinį „Sutemose“ (1887 m.) Rusijos Mokslų akademija apdovanojo puse Puškino premijos.

1886 – 1890 m. pasirodė apsakymų knyga „Pilki apsakymai“, apysaka „Stepė“...