Amoniako reikšmė ir jo nustatymo ore metodai

Konspektas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

AMONIAKO REIKŠMĖ IR JO NUSTATYMO ORE METODAI

Amoniakas ir jo reikšmė

Amoniakas – tai bespalvės, aitraus kvapo dujos, stipriai dirginančios gleivinę. susidaro pūvant tvarte įvairioms organinėms medžiagoms (šlapimui, mėšlui, pakratams, pašaro likučiams), turinčioms azoto. Kai oras labai drėgnas, o temperatūra sumažėjusi, amoniakas ištirpsta kondensate, jį absorbuoja statybinės konstrukcijos, taip pat kraikas. Kylant temperatūrai ir esant sumažėjusiam atmosferos slėgimui, amoniakas išsiskiria į orą.
Amoniakas – nuodingos dujos. Jeigu gyvuliai ilgai kvėpuoja oru, kuriame šių dujų yra 0,1 mg/l, pablogėja jų sveikata, mažėja produktyvumas. Gyvuliams sumažėja hemoglobino, kraujo šarmų rezervas, sulėtėja dujų apykaita, maisto medžiagų (proteinų, riebalų, celiuliozės) virškinimas, mažėja primilžiai. Kai į kraują patenka daug amoniako, dirginama nervų sistema, pakyla kraujospūdis, paralyžiuojamas kvėpavimo centras, ir gyvulys gaišta.
Amoniako koncentracija gyvulininkystės pastatuose priklauso nuo ventiliacijos efektyvumo, sanitarinės būklės, gyvulių skaičiaus. Ribinė amoniako koncentracija suaugusių gyvulių patalpose – 20 mg/m3, o prieauglio – 10 mg/m3. Mirtina dozė – 3 mg/l (0,4 %).
Gyvulio gyvybiniams procesams palaikyti ir produkcijos gamybai reikia baltymų, o azotas kaip tik ir yra pagrindinė jų sudedamoji dalis. Į gyvulio organizmą patekęs su pašaru, jis išskiriamas į aplinką.
Pvz.: kiaulė iš pašaro panaudoja 34 % azoto, o su šlapalu į aplinką išskiria apie 36 %, su išmatomis 30 %, taigi su ekskrementais išskiriama apie 66 %. Iš jų į orą patenka apie 13 % azoto. Azotas, kaip vienas iš svarbiausių amoniako komponentų, teršia orą, todėl jo mažinimui skiriama daug dėmesio. Žemės ūkyje 80 % aplinkos taršos susidaro kaip azoto išskiriamas amoniakas.
Amoniakas yra tvartų ore aptinkamos dujos, beje, tirpios vandenyje, todėl vadinamos vandeniniu amoniaku. Kadangi didžioji dalis šlapalo yra šlapime, tai, sumaišius šlapimą ir fekalijas, padidėja amonio produkcija. Reakcijos greitis priklauso nuo vandenilio jonų bei šlapalo koncentracijos ir aplinkos temperatūros.
Vandeninis amoniakas ir amonis skystyje yra cheminėje pusiausvyroje. Šį procesą įtakoja temperatūra. Amoniako frakcijos kiekis padidėja kylant temperatūrai. Taigi, vėdinant tvartus, temperatūra mažėja, tuo pačiu mažėja ir amoniako koncentracija ore skysčiui garuojant nuo grindų. Amoniako nuolatinis kitimas iš skysčio į garus taip pat priklauso nuo paviršiaus ploto.
Didelė amoniako dujų koncentracija kenkia žmonėms ir gyvuliams. Labiausiai amoniako dujų yra pažeidžiami kvėpavimo takai. Atmosferos amoniakas...