Aminai amino rūgštys

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 46 KB
4 puslapiai

Rūgštys referatas. Rūgštys referatas.

TURINYS:

AMINAI 3
Aminų klasifikacija 3
Nomenklatūra 3
Aminų molekulinė struktūra 4
Fizikinės aminų savybės 4
Aminų bazinės ir rūgštinės savybės 5
Sintezės būdai 5
Cheminės savybės 8
AMINORŪGŠTYS 10
Klasifikacija ir nomenklatūra 10
Aminorūgščių stereochemija 10
Aminorūgščių sintezės būdai 11
Aminorūgščių reakcijos 12
Literatūra 13

AMINAI

Aminai - tai amoniako dariniai, kuriuose vienas, du arba visi trys vandenilio atomai yra pakeisti alkilinėmis arba arilinėmis grupėmis.

Aminų klasifikacija.
Aminai skirstomi pagal tai, kelios angliavandenilinės grupės prijungtos prie azoto atomo į pirminius, antrinius arba tretinius.

Jeigu bent vienas iš pakaitų prie azoto yra aromatinio angliavandenilio žiedas, tokie aminai vadinami aromatiniais.

Nomenklatūra.
Aminų pavadinimai sudaromi dviem pagrindiniais metodais:
1. Pirminių aminų pavadinimų sudarymo principas: prie angliavandenilio pavadinimo šaknies pridedama priesaga –aminas. (CH3NH2 – metanaminas). Antrinių ir tretinių aminų atveju didžiausio pakaito kartu su prie jo prijungtu azoto atomo pavadinimas laikomas pagrindiniu, o prieš jį pagal alfabetą, pridedant azoto simbolį N, surašomi kitų pakaitų pavadinimai. (CH3NHCH3 – N-metilmetanaminas).
2. Šis metodas skiriasi tuo , kad pirminių aminų atveju galūnė –aminas pridedama prie atitinkamo angliavandenilio radikalo pavadinimo (CH3NH2 – metilaminas). Sudarant simetrinių antrinių ir tretinių aminų, NHR2, NR3, pavadinimus, rašomi priešdėliai „di-„ „tri-„ (CH3NHCH3 – dimetilaminas). Nesimetriniai antriniai ir tretiniai aminai, NHR1R2 ir NR1R2R3, vadinami kaip atitinkamo pirminio amino N pakeisti dariniai (N-etin-N-metilpropilaminas).
Kai kurie aromatiniai aminai turi trivialius pavadinimus: benzenaminas vadinomas anilinu, 2-, 3-, 4-metilbenzenaminai -o-, m-, p-toluidinais, 2-, 3-, 4-metoksibenzenaminai - o-, m-, p-anizidinais.

Aminų molekulinė struktūra – išoriniame azoto atomo elektronų sluoksnyje yra 5 elektronai. 2 iš jų užpildo 2s lygmenį, o kiti 3 neporiniais yra 2p lygmenyje. Amoniako ir paprasčiausių aminų atveju azoto orbitalėms būdinga sp3 hibridinė būsena.

Fizikinės aminų savybės.

Pavadinimas
Formulės Lydymosi temperatūra 0C Virimo temperatūra 0C
Kb
(25 0C)
Pirminiai aminai:
Metilaminas
Etilaminas
Propilaminas
Izopropilaminas
Butilaminas
Izobutilaminas
tret-Butilaminas
Cikloheksilaminas
Benzilaminas
Anilinas
p-Toluidinas
p- Chloranilinas
p- Bromanilinas
p- Anizidinas
p- Nitroanilinas
Antriniai...