Amerikos nacionaliniai parkai

Referatas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Referatas apie nacionalinius parkus. Referatas apie nacionalinius parkus.

Naciolaliniai parkai


JAV saugomų objektų tinklas skiriasi savo sudetingumu. Pagrindinė saugomu teritorijų dalis sutelkta nalionalinių parkų sistemoje, į ją įeina daugiau nei 300 sričių kurių bendras plotas siekia daugiau nei 125000 kv. km. Neįskaitant nesianiai sukurtų parkų ir paminklų Aliaskoje. Į nacionalinių parkų sistemą įeina plotai, patenkantys į daugiau nei 25 kategorijas iš 3 grupių – gamtinių, istorinių, ir nesianiai sukurtų. Į gamtinę grupę išskyrus nacionalinius parkus taip pat įeina nacionaliniai paminklai ir nacionaliniai rezervatai. Jeigu nacionalinis parkas sukuriamas tam kad būtų apsaugoti gamtiniai kompleksai ir vietos koncentruotos gamtiniuose objektuose, tai nacionaliniam paminkle saugomos viena – dvi vietos. Pagrindiniai skirtumai tarp jų yra įstatymiški. Plotas neturi jokios reikšmės. Kai kuriais atvejais paminklai yra pervedami į nacionalinius parkus. Tokie šiandien garsųs parkai kaip: Dydisis kanjonas, Karbadų uolos, seniau buvo nacionaliniais paminklais. Paminklais taip pat tapo daug parkų Aliaskoje kiekvieno iš jų siekia daugiau kaip 10000 kv. km. 70- ujų pradžioje ir 80-aisiais metais šita žemių grupė labai išaugo; yra sukurti dar 17 nacionalinių paminklų. Aliaskoje kurių bendras plotas 224000 kv. km., tačiau jie vadinami parkais tik dokumentuose. 1980 metais įvesta nauja kategorija „Nacionalinis rezervatas“ kurio statusas toks pat kaip ir nacionalinio parko,...