Amerikietiškosios ir japoniškosios vadybos palyginimas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 139 KB
18 puslapiai

Turinys

1. Įvadas………………………………………………………………………………………… 3 psl.
2. Japonijos vadybinis fenomenas……………………………………………………………… 4 psl.
2. 1. “Vyresnis – jaunesnis” …………………………………………………………………….4 psl.
2.2. Japonų charakteriai ir japonams būdingi bruožai…………………………………… … 4 psl.
2.3. Japonijos firmų organizavimas………………………………………………………… 5 psl.
2.4. Sprendimų priėmimas Japonijos firmose……………………………………………… . 7 psl.
2.5. Partnerystė……………………………………………………………………………… 7 psl.
2.6. Kompanijos filosofija…………………………………………………………………… 7 psl.
2.7. Darbo apmokėjimas………………………………………………………………………. 8 psl.
2.8. Kaikurios verslo ypatybės ………………………………………………………………. 10 psl.
2.9. Apie japonų moterų užimtumą ………………………………………………………… . 11 psl.
3. Amerikos vadybinis tenomenas …………………………………………………………… …12 psl.
3.1. “Laikas – pinigai” ……………………………………………………………………… 12 psl.
3.2. “Jokių asmeniškumų” …………………………………………………………………… 12 psl.
3.3. Darbas kaip padėties visuomenėje simbolis ……………………………………………. .12 psl.
3.4. Amerikietiškasis laisvumas ………………………………………………………………13 psl.
3.5. Ūkinės veiklos stilius priklauso nuo įmonės dydžio ………………………………… 14 psl.
3.6. Lygių teisių pataisa JAV konstitucijoje ……………………………………………… . 15 psl.
3.7. Dirbančios moterys. Dirbančios mamos ………………………………………………. . 15 psl.
3.8. Svarbiausi amerikiečių verslo bruožai …………………………………………………. 16 psl.
4. W.Ouchi teorija Z ……………………………………………………………………………. 17 psl.
4.1.W. Ouchi Z tipo organizacija ……………………………………………………………20 psl.
5. Išvados ……………………………………………………………………………………… 23 psl.
6. Naudota literatūra...