Alytaus laisvės angelas

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 40 KB
3 puslapiai

Alytaus referatas. Alytaus referatas.

Alytaus Panemunės vidurinė mokykla

Alytaus ,,Laisvės angelas”


Sudarė 11h1 klasės mokinys
Aringas Janulevičius

2 0 0 4

Laisvės Angelo gimimas

Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos gyvavimo dešimtmetis iš
pagrindų
pakeitė ekonominį ir kultūrinį Alytaus gyvenimą.
Tuo metu intensyvus alytiškių gyvenimas jau buvo persikėlęs iš
pirmojo Alytaus, ženkliau reikšdamasis suvalkinės miesto pusės senamiesčio
ribose.Čia kilo svarbesnieji visuomeniniai pastatai kūrėsi mokymo įstaigos,
glaudėsi poilsio ir sporto bazės.,,Dzūkų” stadione esančios teniso,
krepšinio ir futbolo aikštelės traukė sportininkus, prie Nemuno įrengtos
maudyklos viliojo atvykusius Alytun poilsiautojus, lankytojų laukė centrą
supantys du dideli parkai.
1929 metais, žengus į antrąjį Nepriklausomybės dešimtmetį, iškilo
mūsų žemiečio skulptoriaus A.Aleksandravičiaus sukurtas ,,Angelo”(dar
žinomas ,,Laisvės”, ,,Laisvės angelo” ir ,,Nikės” vardais) paminklas,
skirtas žuvusių už Lietuvą atminimui.
Grakštaus paminklo, siekusio net trylika metrų, postamente buvo
įmontuotos metalinės lentos.Bareljefuose autorius pavaizdavo lietuvių
tautos kovą su raudonuoju slibinu, pirmojo Lietuvos karininku
A.Juozapavičiaus žūtį ir kritusiųjų už Tėvynės laisvę apraudojimą.Juose
išsakytos mintys, tik pabrėžė skulptūroje įkūnytą paminklo idėją: atsisukęs
į Kauną, tuometinę sostinę, ir aukštai rankoje iškėlęs trimitą, ,,Angelas”
kvietė lietuvių tautą Tėvynės sargybon.Kitoje rankoje laikomas gėlių
vainikas išreiškė pagarbą kritusiems karžygiams.Visą fasadinę postamento
dalį puošė didžiulis kardas, o apačią apjuosė Gediminaičių stulpai.
Paruošiamuosius darbus, vykdytus Alytaus kareivinėse,
A.Aleksandravičiui padėjo atlikti II Ulonų pulko amatininkai ir kalvis.Buvo
sutvarkyta paminklo aplinka: aikštė ir gretima gatvelė, išgrįstos tašytais
akmenimis, aikštės kampuose iškilo keturi stiebai vėliavoms.Alytaus
visuomenei ,,Laisvės angelo” statyba kainavo beveik 15 tūkstančių litų.
Paminklas atidengtas 1929 metais spalio 27 – osios...