Altruizmas1

Referatas
 5
Microsoft Word 75 KB
8 puslapiai

1. ALTRUIZMAS

Altruizmas /pranc. altuisme

2. PAGALBA IR ALTRUISTINIS ELGESYS

Žiūrovų daug, padedančių – nė vieno. Tą dažnai patiria nukentėję tiek autoavarijose, tiek nuo chuliganų. Kas slopina norą padėti? Baimė? Abejingumas? Ir kaip suderinti gerą nuomonę apie save su abejingumu kenčiančiajam?
Per daugelį amžių susiklostė socialinio elgesio norma, reikalaujanti padėti kitam žmogui. Jokia socialinė norma negali egzistuoti be sankcijų sistemos: už pagalbą žmogus yra skatinamas, už jos nesuteikimą – baudžiamas. Sankcijų diapazonas gali būti labai platus. Tokios socialinės normos yra interiorizuojamos ir virsta arba pasididžiavimu, arba gėda, kalte. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad socialinės sankcijos fizinės ir dvasinės krizės atvejais yra nevienodos. Ir oficialios socialinio skatinimo formos yra susijusios su fiziniais, o ne su dvasiniais įvykiais. Antai medalis už skęstančiųjų gelbėjimą yra, o apdovanojimų už “dvasiškai skęstančiųjų” gelbėjimą – nėra. Žinoma tai spekuliatyvūs sprendimai, juos reikėtų patikrinti patirtimi.
Socialinės normos – tai socialinis ir kultūrinis pagalbos pagrindas. Tapdamas asmenybe, žmogus tas normas suvokia ir pagal jas reguliuoja savo elgesį. Taip bent jau turėtų būti. Pavyzdžiui, vaikus barame, kad nepadėjo kitam. Svarbus yra vadinamojo socialinio modelio vaidmuo. Jis gali būti netgi rekomenduojamas (pvz., rodomi filmai apie donorystę). Tačiau pagalbos reikalavimas prieštarauja krikščionybės skelbiamoms vertybėms. Štai ką apie tai rašo Naujasis Testamentas: “Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo Tėvo...