Alternatyvų ekonominė analizė

 5
Microsoft Word 106 KB
13 puslapiai

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………………………. 3
1. Alternatyvų ekonominio įvertinimo tikslai………………………………………………… 4
2. Pinigų srautų vertės kitimas laike……………………………………………………………. 6
3. Alternatyvų įvertinimo metodai…………………………………………………………… 9
3.1. Esamosios vertės metodas…………………………………………………………… 9
3.2. Vidutinės metinės vertės metodas…………………………………………………… 11
3.3. Būsimosios vertės metodas……………………………………………………………. 12
3.4. Vidinės pelno normos metodas……………………………………………………… 13
3.5. Atsipirkimo periodo metodas…………………………………………………………. 16
3.6. Naudos-kaštų santykio metodas……………………………………………………… 18
3.7. Projekto balansas……………………………………………………………………… 20
4. Alternatyvos pasirinkimo priėmimo sprendimas……………………………………………. 23
4.1. Investicinių projektų grupės…………………………………………………………… 23
4.2. Projekto gyvavimo trukmės įvertinimas……………………………………………… 24
4.3. Alternatyvų palyginimas, įvertinant pinigų srautų pokyčius………………………… 26
4.4. Ribotos kapitalo įdėjimų apimties įvertinimas………………………………………… 27
5. Skaičiavimo pavyzdžiai……………………………………………………………………… 28
5.1. Projektas "Apšvietimo schemos pakeitimas komerciniame pastate" …………………. 28
5.2. Stiklo degimo krosnies modernizavimas butelius gaminančioje įmonėje…………… 32
5.3. Antrinis šilumos panaudojimas tekstilės pramonės įmonėje………………………… 36
6. Hurvico metodas……………………………………………………………………………. 43
Išvados……………………………………………………………………………………………… 44
Literatūra…………………………………………………………………………………………… 45

ĮVADAS

Vertinant atskirus investicinius projektus visuomet yra lyginamos tarpusavyje keletas alternatyvų. Norint nustatyti, kuri iš jų yra naudingiausia konkrečiai įmonei ar valstybei, reikia atlikti turimų alternatyvų ekonominę analizę.