Altasis karas

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 96 KB
12 puslapiai

“ŠALTOJO KARO“ PRADŽIA

Iš V. Čerčiliaus kalbos, pasakytos Fultone

1946m. kovo 5d.

Pasibaigus kariu, sąjungininkų santykiai su
Sovietų Sąjunga ėmė blogėti. Rytų Europoje, Sovietų
Sąjungos įtakos sferoje, buvo kuriami totalitariniai
režimai. 1946 m. kovo mėn. V. Čerčilis pasakė kalbą,
kurioje nurodė, kad Rytų Europą atskyrė „geležinė
uždanga“, ir ragino ginti demokratyją ir priešintis
komunizmui. Dauguma istorikų šią kalbą laiko „šaltojo
karo“ pradžia.

Didžiąją šio pusšimčio dalį pasaulio politikos pobūdį diktavo šaltasis
karas. Šis karas buvo itin brangiai kainuojantis ir destruktyvus
konfliktas, nepaisant to, kad nusinešė palyginti nedaug gyvybių. Tai buvo
panašių jėgų kova tarp vienas kitu nepasitikinčių varžovų, be to, apnuodytų
idealoginių įpročių, tačiau ši kova turėjo du išskirtinius giliai
klaidinančius bruožus. Varžovai, kuriems pavadinti buvo sugalvota nauja
supervalstybių kategorija, nesirungė kaip išskirtinės autokratijos – tai
nebuvo dviejų imperijų, tokių, kaip Kinijos, Romos ar Mangolų, dvikova. Tai
nebuvo ir nepastovus keliata valstybių žvaigždynas, kaip Europos valstybių
sistema, kuri jas pakeitė. Buvo dvi supervalstybės ir, kaip manyta, maždaug
lygios. Tačiau ištiesų jos niekada nebuvo lygios. JAV lenkė SSSR
meterialiniais ištekliais, išsimokslinimu ir išradimais, valdymo įgudžiais
ir principingumu; šis skirtingumas pasidarė akivaizdus, kai šaltasis karas
sugriovė sovietų komunistinę ekonomiką, bet nepadarė tokiu pat nuostolių
kapitalizmui.

Antrasis būdingas šaltojo karo bruožas – branduoliniai ginklai. Buvo
manoma, kad jie būdingi super valstybėms – yra jų simbolis ir bjaurus
karštojo karo pranašas. Galiausiai šie ginklai paplito ir kitose valstybėse
įvairiose valstybės vietose, taigi amžiaus pabaigoje atrodė ne tokie
pavojingi supervalstybių rankose kaip regioniniuose konfliktuose. Nors
galėjo tapti naikinančiais, bet buvo neveiksmingas karo ginklas, tiesą
sakant, greičiau politinis ginklas, kurio panaudojimas vargiai tikėtinas, o
po Antrojo pasalinio karo ir tikrai nenaudotas. Šie ginklai padarė karą
visiškai neprotingu, suteikia daugiau galių fanatikams nei blaiviai
mąstantiems valstybės veikėjams, nukreipė dėmesį nuo nesiliaujančių
incidentų ir vis didesnių nebranduolinių karų nuostolių.

Dviejų pokario supervalstybių šaltasis karas nebuvo panašus į kitus
šių laikų karus. „Šaltojo karo“ terminas buvo vartojamas tarptautyniams
santykiams apybūdinti. Svarbiausi tokių tarptautynių santykių elementai
buvo...