Aliuminis2

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

ALIUMINIS

Aliuminis- lengvas metalas.Gryno gamtoje nerandama, nes jis chemiškai labai aktyvus.Aliuminis Žemės plutoje sudaro 8,05% jos masės.Aliuminis dažniausiai gaunamas iš boksito- aliuminio rūdos, susidedančios iš Al hidroksidų HAlO2, AlO(OH)3, Al(OH)3 su kitų mineralų priedais, rečiau iš korundo ir kriolito Na3AlF6.Daug aliuminio yra molyje, įvairiose mineraluose. Aliuminis yra periodinės elementų sistemos trečiojoje grupėje.Aliuminio atomo branduolio krūvis +13, elektronų pasiskirstymas sluoksniais:2,8,3, atominis svoris 27.
Nors aliuminio žaliavų atsargos Žemėje labai didelės, tačiau jį išskirti iš junginių sunku
XIX amžiaus viduryje aliuminis buvo brangesnis už auksą.Pasakojama, kad Prancūzijoje imperatorienė turėjo papuošalų iš aliuminio, imperatorius Napoleonas III valgė iš aliuminių indų, o ne tokie garbingi asmenys turėjo tenkintis auksiniais.Aliuminio gamyba atpigo tada, kai metalus išmokta gauti elektrolizės būdu.
Aliuminio induose negalima laikyti medžiagų, kurios turi rūgštinių savybių,nes aliuminio oksido plėvelė reaguoja su rūgštimis.Nepatartina aliuminio puoduose laikyti ar virti rūgščių uogienių, kompotų, raugintų kopūstų.Al2O3,kaip ir ZnO, yra būdingos amfoterinės savybės, todėl aliuminio oksido plėvelę ardo ir šarmai.
ALIUMINIO SAVYBĖS
Fizikinės savybės. Aliuminis yra sidabriškai baltos spalvos.Jis priklauso prie lengvųjų metalų- aliuminio specifinis svoris 2,7.Lydymosi temperatūra gana žema (659 C);aliuminė folija lengvai lydosi degtuko liepsnoje.
Aliuminis gerai praleidžia šilumą ir elektros srovę:jo elektrinis laidumas maždaug 2/3 vario elektrinio laidumo.Aliuminis labai kalus.Jis lengvai apdirbamas tiek karštas, tiek šaltas;iš jo galima ištempti ploniausią vielą ir išvalcuoti foliją.
Cheminės savybės.Cheminėse reakcijose aliuminio atomas netenka trijų išorinio sluoksnio elektronų ir virsta teigiamuoju jonu Al3+ ,turinčiu tris krūvio vienetus.Todėl aliuminis visuose patvariuose savo junginiuose yra teigiamai trivalentis.
Aliuminis,kaitinamas ore, neužsidega, bet iš paviršiaus oksiduojasi ir virsta aliuminio oksidu Al 2O3 :
4Al+3O2=2Al2O3
Aliuminis jungiasi su oro deguonimi ir normalioje temperatūroje.Jo paviršiuje greitai susidaro plonytė, bet tanki aliuminio oksido plėvelė.Pro ją beveik nepraeina dujos, be to, ji neleidžia metalui toliau oksiduotis.
Skutant arba drožiant aliuminį, nuo jo paviršiaus, be abejo, pašalinama ir apsauginė plėvelė, bet vietoj jos pažeistame metalo paviršiuje bematant susidaro nauja oksido sluoksnis.Tirpinant aliuminį reagentuose, kurie neveikia jo oksido, yra pavykę atskirti plėvelę plonyčiu, permatomų skiautelių...