Aliuminis jo panaudojimas istorija

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 83 KB
9 puslapiai

Aliuminio oksidas istorija. Aliuminio oksidas istorija.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

NEORGANINĖ CHEMIJA

ALIUMINIS IR JO REIKŠMĖ ŽMOGAUS VEIKLOJEDarbo vadovas:
R. Ivanauskas
Atliko:
K. Anusevičius, TBT – 3 gr.
I kurso studentas


2003 – 2004 m. m.
KTU
TURINYS

1.Aliuminis 1
2.Aliuminio pritaikymas 2
3.Aliuminio oksidai 3
4.Aliuminio hidroksidas 3
5.Aliuminis gamtoje 4
6.Aliuminio istorija 4
7.Aliuminio organiniai junginiai 5
8.Aliuminatai 6
9.Aliuminatinis cementas 6
10.Aliumininimas 7
11.Aliuminio chloridas 7
12.Aliuminio fluoridas 7
13.Aliuminio sulfatas 8
14.Aliumosilikatai 8
15.Aliuminio rūdos 9
16.Aliuminio lydiniai 9
17.Aliuminio pramonė 10
18.Aliuminotermija 11
19.Naudotos literatūros sąrašas 12
20.Turinys

Aliuminis

Cheminis ženklas – Al. Eilės numeris – 13.
Atominė masė – 27. Atomo sandara:

Iš III. grupės elementų plačiausiai paplitęs Žemėje aliuminis. Aliuminis yra sidabriškai baltos spalvos. Jis priklauso prie lengvųjų metalų – 2,7. Lydymosi temperatūra yra gana žema (6590C); aliuminio folija lengvai lydosi degtuko liepsnoje.
Aliuminis gerai praleidžia šiluma ir elektros srovę: Jo elektrinis laidumas lygus maždaug 2/3 vario elektrinio laidumo. Aliuminis labai plastiškas. Iš jo galima temti vielą ir valcuoti folija.
Cheminėse reakcijose aliuminis atiduoda tris išorinio sluoksnio elektronus ir virsta teigiamuoju jonu Al+3, turinčiu tris krūvio vienetus. Todėl aliuminio oksidacijos laipsnis jo patvariuose junginiuose yra +3.
Įtampų eilėje aliuminis yra arti šarminių ir šarminių žemės metalų ir turrėtuų būti chemiškai aktyvus metalas. Ar tam neprieštarauja kasdieninė patirtis? Juk aliuminio induose kasdien virinamas vanduo ir verdamas maistas, ir niekas tiems indams neatsitinka. Susidaro įspūdis, kad nei deguonis, nei vanduo net ir virdamas, neveikia aliuminio.
Šio prieštaravimo priežastį padės išsiaiškinti bandymas. Nuožulniai įtvirtiname stove aliuminio vielą ir kaitiname apatinį jos galą degiklio liepsna . Įkaites vielos galas staiga nulinksta žemyn. Įsižiūrėjus galima pamatyti, kad aliuminio viela apsitraukė pusiau skaidria plėvele, kurios viduje išsilydęs aliuminis,blizgėdamas kaip sidabras, srūva žemyn ir išpučia apatinį plėvelės galą. Plėvelę sudaro aliuminio oksidas. Vadinasi, kaitinamas ore, aliuminis neužsidega, bet oksiduojasi iš paviršiaus ir virsta aliuminio oksidu Al2O3:

4Al + 3O2=2 Al2O3 + Q

Aliuminis jungiasi su atmosferos deguonimi ir normalioje temperatūroje. Jo paviršiuje tuoj pat susidaro plonytė, bet labai tanki aliuminio...