Aliuminatinis cementas

Statybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

Portlandcementis referatas nemokamai. Portlandcementis referatas nemokamai.

Aliuminatiniu cementu vadinama greitai kietėjanti hidraulinė rišamoji medžiaga, kurioje vyrauja mažo bazingumo kalcio aliuminatai. Ji gaunama smulkiai sumalus išlydytą ar išdegtą iki sukepimo žaliavų įkrovą, paruoštą iš klinčių arba kalkių ir daug aliuminio oksido turinčių medžiagų.
Aliuminatiniame cemente būna 30-50% Al O , 35-45% CaO, 5-15% SiO , 5-15% Fe O . Jis gaunamas iš klinčių arba degtų kalkių ir boksitų. Boksitai – tai uoliena, kurią sudaro aliuminio hidroksidas su kvarco, geležies oksidų ir kitokiomis priemaišomis. Žaliavose nepageidautinos SiO ir MgO priemaišos, nes gamybos metu jos sudaro balastinius junginius – gelenitą 2CaO • SiO • Al O ir špinelį MgO • Al O , kurie neturi rišamųjų savybių. Yra du aliuminatinio cemento gamybos būdai: lydymas ir degimas iki sukepimo. Antrasis būdas naudojamas retai, nes reikia grynesnių žaliavų, be to, labai mažas įkrovos sukepimo intervalas. Įkrovoje, lydomoje redukuojančioje aplinkoje, gelenitas nesusidaro, nes SiO redukuojasi iki elemento silicio, o Fe O - iki metalinės geležies ir sudaro ferosilicį, kuris, būdamas labai sunkus, nusėda ant krosnies dugno ir taip atskiriamas nuo išlydyto cemento. Aliuminatinį cementą galima lydyti elektrinėse, vateržaketinėse, sukamosiose krosnyse ir aukštakrosnėse.
Svarbiausias aliuminatinio cemento mineralas yra monokalcio aliuminatas CaO • Al O . Užmaišius cementą vandeniu, CaO • Al O prisijungia 10 molekulių vandens ir išsiskiria gelio pavidalu. Tačiau šis junginys yra nepatvarus ir skyla:

2(CaO • Al O • 10H O) = 2CaO • Al O • 8H O + 2Al(OH) + 9H O

2CaO • Al O • 8H O greitai išsikristalizuoja, todėl padidina kietėjančio cemento stiprumą. Temperatūroje, aukštesnėje kaip 25 ºC, susidaro ne 2CaO • Al O • 8H O, o 3CaO • Al O • 6H O, todėl sukietėjęs cementas būna ne toks stiprus.
Aliuminatinis cementas pasižymi labai geromis...