Aliejaus rinkos tyrimas

 5
Microsoft Word 125 KB
16 puslapiai

Rinkos tyrimu darbai. Rinkos tyrimu darbai.

TURINYS

ĮVADAS 2
1.RAPSŲ GAMYBA 3
2.ALIEJAUS GAMYBA IR SUVARTOJIMAS LIETUVOJE 7
3. ALIEJAUS RINKA 13
4. RINKODAROS REGULIAVIMAS
IŠVADOS 25
LITERATŪROS SĄRAŠAS 26

ĮVADAS

Lietuvoje vystantis ekonomikai, nepriklausančiai nuo užsienio šalių tiekiamų žaliavų ir produkcijos, kuriasi naujos žemės ūkio ir pramonės šakos. Viena labiausiai besivystančių ūkio šakų yra aliejaus pramonė, ir jai tiekiamų žaliavų auginimas.
Lietuvos žemės ūkis nuo seno gamina tokius produktus, kurie garantuoja vietos gyventojams būtinas mitybai šviežias, pilnavertes maisto medžiagas.
Dauguma “aliejaus šaltinių” auginama Azijoje, Amerikoje, Kanadoje ir Rusijoje, tik alyvas augina Europoje prie Viduržemio jūros. Aliejų gaminti pasaulyje dažniausiai naudojamos sojų pupelės, saulėgrąžos, rapsai, žemės riešutai, kukurūzai, medvilnė.
Nors rapsus pradėta auginti 1968 metais, rapso aliejaus gamyba – jaunutė pramonės šaka Lietuvoje. Ji plėtojasi gana sparčiai aprūpindama šalį vietiniu augaliniu aliejumi.
Mūsų darbo tikslas – išanalizuoti lietuviško aliejaus marketingo ypatumus Lietuvoje 1990 – 2000 m. laikotarpiu.
Darbo objektas – lietuviško aliejaus pramonė.
Darbe panaudotas aprašomasis, statistinis, grafinio vaizdavimo ir analitinis metodai.
Darbe buvo panaudota Lietuvos Statistikos Departamento medžiaga, respublikinių periodinių leidinių publikacijos, Kaimo verslo plėtros informacija ir kt.

1. RAPSŲ GAMYBA

Lietuvos žemės ūkis ir jo produkcijos perdirbimo pramonė pajėgi aprūpinti šalies gyventojus beveik visais pagrindiniais maisto produktais.
1968 m. buvo pradėti auginti rapsai, kurie ir dabar yra palyginti nauja sparčiai plečiama Lietuvos ūkiuose kultūra.
Lietuvoje auginami vasariniai ir žieminiai rapsai. Tačiau turint omenyje tai, kad rapsas yra žaliava vietinio augalinio aliejaus gamybai, šiame darbe šių rūšių neišskirsime.
Rapsų derliaus, derlingumo bei plotų rodikliai, jų kitimas įtakoja aliejaus gamybą.
Apie 70 proc. šalies dirvožemių yra tinkami rapsams auginti. Pagal agrotechninius reikalavimus, jų rotacija 4 – 5 metai, todėl pasėlių struktūroje rapsų plotai gali sudaryti apie 20 – 25 proc.
Pirmasis rodiklis atspindintis rapsų gamybą yra pasėlių plotai nagrinėjamu laikotarpiu, t.y. 1990 - 2000 m.
*Duomenys gali būti netikslūs. Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis 2000.
1 pav. Rapsų pasėlių plotų kitimas 1990 – 2000 metais visuose ūkiuose
Rapsų pasėlių plotai kasmet didėjo. 1993 m. šia kultūra buvo apsėta tik – 5,2 tūkst. ha, kai tuo tarpu 1999 m. – 83,8 tūkst. ha (1 pav.).
1999 m. rapsų pasėlių duomenis...